'Das Capland [...]'. In: 'Allgemeiner Missions-Atlas', 1867

Op deze kaart is de Zuid-Afrikaanse Kaap te zien, het westelijk gedeelte van wat nu Zuid-Afrika is. In deze periode was de Kaapkolonie onder Brits gezag, en waren veel Nederlandse Boeren naar het noorden getrokken in de Grote Trek. Hun republieken zijn op deze kaart net niet zichtbaar. In 1867, het jaar waarin deze atlas werd uitgegeven, werden bij Kimberley diamanten ontdekt, met een enorme economische aanzuigkracht. Zendingsposten van een groot aantal Britse, Franse, Nederlandse en Duitse organisaties zijn gemarkeerd door kleuren. Opvallend zijn de activiteiten van de Rheinische Mission in het noord-westelijke gebied tegen de grens van wat nu Namibië is, wat in 1884 Duits Zuid-West Afrika zou worden.

Ga naar de digitale versie

De kaart komt uit de Allgemeiner Missions-Atlas van Reinhold Grundemann (1836-1924), die tussen 1867 en 1871 verscheen in vier delen (over Afrika 20 kaarten, Azië 29 kaarten, Polynesië 12 kaarten en Amerika 11 kaarten). In het voorwoord schreef Grundemann:

‘Hoeveel zendingsverslagen men ook leest over dergelijke missies, de indrukken die ze geven blijven niet bij ons in het geheugen hangen, omdat we als het ware geen patroon hebben gemaakt door onze kennis van de verschillende locaties waar ze mee te maken hebben, waar we die indrukken konden binnenkomen en verzamelen’.

Zijn atlas laat volgens hem zien wat mogelijk is ‘Als geografie en zending hand in hand gaan'.

Zendingscartografie professionaliseerde door het werk van de Duitse zendeling Grundemann. Hij produceerde een aantal zendingsatlassen van zeer hoge kwaliteit, zeker in vergelijking met de eerdere soms eenvoudige kaarten. Grundemann had theologie gestudeerd in Tübingen, Halle en Berlijn, en werd predikant in 1861. Zijn interesse in zending en in cartografie leidde hem ertoe om zendingsreizen en studiereizen te ondernemen, waar hij het materiaal verzamelde voor de Allgemeiner Missions-Atlas, die in vier delen verscheen tussen 1867 en 1871. Een kleinere versie, de Kleiner Missions-Atlas zur Darstellung des evangelischen Missionswerkes verscheen in 1886, en een vernieuwde atlas, de Neuer Missions-Atlas, in 1896. Typerend voor  Grundemann was de meer wetenschappelijke benadering en precisie van zijn kaarten. Waar eerdere kaarten bijvoorbeeld slechts ‘heidens’ gebied markeerde, maakte Grundemann een onderscheid in acht varianten van natuurgodsdiensten.