‘Kansu-Tibetan Border, showing stations of the Christian and Missionary Alliance’. In: 'Missionary Atlas', 1936

Deze kaart is afkomstig uit de Missionary Atlas, gepubliceerd in 1936 door de Amerikaanse zendingsbeweging Christian and Missionary Alliance (CAMA). De kaart toont China en het grensgebied met Tibet, in deze periode een onafhankelijke staat.

Ga naar de digitale versie

De zendingsposten van CAMA zijn onderstreept. Gestippelde onderstreepte zendingsposten tonen aan dat de posten alleen door Chinezen zijn bemenst. Een voorbeeld is Lupasi, waar CAMA in 1905 een lamasery kocht, een klooster voor lama’s. De doorgetrokken lijn geeft de grens tussen China en Tibet aan, en de stippellijn de etnografische grens. De begeleidende tekst geeft aan dat er een lokale Chinese kerk is die ook door Tibetanen wordt bezocht.

Deze atlas werd gemaakt om het werk van CAMA uiteen te zetten. CAMA werd in 1887 in de Verenigde Staten opgericht en was verbonden aan de Pinksterbeweging. De aangesloten kerk zijn tegenwoordig evangelisch en sterk missionair. CAMA heeft ruim zes miljoen leden in 22.000 kerken, en opereert in 88 landen. Het hoofdkwartier bevindt zich in São Paulo.

De atlas werd in 1936 uitgegeven door Alfred Cookman Snead (1884-1961), een CAMA-zendeling in India in het eerste decennium van de twintigste eeuw. Vanaf 1921 tot 1956 was hij verantwoordelijk voor de buitenlandse strategie van CAMA. De atlas is gerangschikt op land en verstrekt informatie over bijvoorbeeld bevolking, klimaat, bestuur en geschiedenis. Daarna volgt uitgebreide informatie, vergezeld van zwart-wit foto’s, over de geografische verspreiding en de activiteiten van zendelingen. De kaarten zijn eenvoudig en gedrukt in zwart-wit en tonen de zendingsposten van CAMA. Deze atlas werd in 1936 uitgegeven, maar verwijst naar een eerdere editie uit 1924. In deze editie verwijst Snead naar de historische ontwikkeling die sindsdien heeft plaatsgevonden. ‘We are living in a world of rapid change’. Sinds 1924 ‘even the names of nations have been altered’.  De kaart is identiek aan nummer 13, die de situatie in 1950 laat zien.