'De wereld', door T.M. Looman, 1850

Deze kaart uit 1850 laat in vogelvlucht de spreiding van het protestantisme zien en niet zozeer zendingsactiviteiten als zodanig. Het is een eenvoudig kaartje voor kinderen en laat in drie kleuren de spreiding van religies over de wereld zien. In geel staan protestantse gebieden gemarkeerd, in rood zijn de katholieke en orthodoxe gebieden samengevat. De rest van de wereld is zwart, inclusief de islamitische wereld. Een legenda heeft de kaart niet.

Ga naar de digitale versie
'De wereld', door T.M. Looman, in 'Het zendingsblad voor de jeugd', aflevering 1, (1850)

In Nederland speelde de combinatie van het Reveil en de opkomst van de zondagscholen een belangrijke rol in de opkomst van zendingsliteratuur voor kinderen. Deze beweging kwam op in de jaren 1840, een sleuteldecennium voor voor zendingsjeugdliteratuur. In Engeland verschenen de eerste tijdschriften voor kinderen, zoals de Baptist Childrens Magazine (1827-) en de Juvenile Missionary Magazine (1844-). De bladen informeerden de lezers en leverden ook geld op voor de zendingsbeweging. Ze oefenden waarschijnlijk ook een grote invloed uit op jeugdige lezers. Dat weten we bijvoorbeeld uit de beroemde roman Jane Eyre (1847) van Charlotte Brontë, doorspekt met verwijzingen naar overzeese zending. In Nederland liep het Zendingsblad voor de jeugd van 1850 tot 1868. Het blad was opgericht door Theodorus Matthijs Looman, oprichter van De Gids der Jeugd en een van de eerste auteurs van christelijke kinderverhalen.

Deze kaart verscheen helemaal voorin de allereerste eerste aflevering van Het zendingsblad voor de jeugd in 1850 en laat zo zien hoe belangrijk cartografie was voor de zendingsbeweging in het algemeen en voor kinderen in het bijzonder. Rond deze tijd verscheen ook de erg mooie Missionary Map for Children, in 1843 uitgegeven in Londen door James Nisbet.