'Molukken [...]', in: 'Atlas van de terreinen der Protestantsche zending', 1937

Op deze eenvoudige kaart zijn de Molukken aangegeven, waar relatief veel christenen woonden. In de zestiende eeuw bekeerden veel Molukkers zich na de komst van de Portugezen tot het katholicisme. Toen de Verenigde Oost-Indische Compagnie  de Molukken in 1605 innam, gingen velen van hen over naar het protestantisme. Ze maakten onderdeel uit van de koloniale kerk, ofwel de Indische kerk, maar mochten in 1935 hun eigen kerk stichten, de Gereja Protestan Maluku, onder beheer van de Indische kerk.

Ga naar de digitale versie
© Zendingsbureau der samenwerkende Zendingscorporaties

Op deze kaart zijn in roze de gebieden van de Molukse kerk aangegeven, en in groen de gebieden waar de Utrechtsche Zendingsvereeniging actief was op Boeroe, een relatief geïsoleerd eiland in die tijd, met veel moslims en aanhangers van traditionele religies.

Deze atlas werd in 1937 uitgegeven door het Zendingsbureau in Oegstgeest, dat in 1908 werd opgericht om de administratie voor diverse zendingsorganisaties op zich te nemen. Ook verzorgde het bureau een aantal publicaties, zoals deze atlas, die in 1937 voor het eerst verscheen en in 1939 en in 1942 werd herdrukt. De nadruk in deze atlas ligt op de Nederlandse koloniën, waar de meeste Nederlandse zendelingen werkzaam waren.