Bosatlassen: de wereld in beeld (1877-1939)

Een pagina uit een vooroorlogse Bosatlas

De digitale tentoonstelling Bosatlassen: de wereld in beeld (1877-1939) biedt een prachtig overzicht van alle vooroorlogse edities van de befaamde Bosatlas, de belangrijkste schoolatlas van Nederland gedurende de afgelopen anderhalve eeuw. Doel van de tentoonstelling is de gebruiker te tonen wat er veranderde op de wereld, dan wel hoe de weergave van de wereld veranderde, of misschien wel hoe de atlasredacteuren vonden dat de weergave van de wereld moest veranderen. Bij de verschillende edities van De Bosatlas en de daartoe behorende kaarten zijn commentaren geschreven, die de gebruikers moeten helpen de veranderingen te identificeren en te verklaren.

Ten behoeve van dit project is een speciale viewer ontwikkeld waarmee het mogelijk is om twee kaarten uit opeenvolgende edities met elkaar te vergelijken. Ook kan met behulp van deze vergelijkingsviewer door de diverse edities genavigeerd worden. Let op: indien de viewer vergelijkbare kaarten in een afwijkend formaat toont, is het aan te bevelen om het zoomniveau van uw browser (Firefox, Chrome of Internet Explorer) op 90% te zetten en de 'full screen modus' te gebruiken.

Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een royale subsidie van het K.F. Hein Fonds en het Fentener van Vlissingen Fonds SHV.

Tentoonstellingsitems (chronologisch)

Vragen over deze digitale tentoonstelling?