'Overzichtskaart van het Zendings- en Kerkewerk der Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) in Suriname', 1960

Deze kaart toont het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente in Suriname rond 1960. De kaart bevat een legenda die niet alleen verwijst naar de standplaatsen van predikanten en evangelisten, maar geeft ook andere instituties aan, zoals hospitalen, scholen en internaten. Daarnaast wordt ook de aanwezigheid van infrastructuur en geografische kenmerken op de kaart duidelijk afgebeeld. Zo wordt niet alleen de ligging van spoorwegen en kanalen aangeduid, maar ook de plaatsen waar zich stroomversnellingen bevinden en waar de kuststrook overgaat in bosland. Ook de toekomstige aanleg van het Brokopondo stuwmeer is op de kaart weergegeven rondom het verloop van de Suriname Rivier.

Ga naar de digitale versie
'Overzichtskaart van het Zendings- en Kerkewerk der Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) in Suriname', 1960
© Zeister Zendingsgenootschap

Hiermee representeert deze kaart de gevestigde aanwezigheid van Nederlandse zendelingen in Suriname. Op deze kaart is ook duidelijk zichtbaar hoe de geografische verspreiding van zendelingen is beïnvloed door geologische aspecten, zoals het verloop van rivieren. De Evangelische Broedergemeente was een van de eerste onafhankelijke zendingsorganisaties die zending buiten Europa bedreven. Ze opereerden vanuit Zeist en waren wereldwijd actief, maar Suriname was een speerpunt. Al in 1735 waren zendelingen in Suriname actief onder ‘de indianen’ en Marrons, maar het was hen tot 1830 verboden zending te bedrijven onder slaven.

Deze getekende zwart-wit kaart van Suriname werd uitgegeven door het Zeister Zendingsgenootschap in het Herdenkingsnummer 225 jaar Suriname zending, samengesteld door Ds. J.J. Legêne in 1960. Het Zeister Zendingsgenootschap werd door de Evangelische Broedergemeente opgericht in 1793 en werd voornamelijk in Nederland bekend om het zendingswerk in Suriname. Tegenwoordig hebben de Hernhutters zo’n 60.000 leden in Suriname. Dit boek voert ook het bekende motto uit Mattheus 28:19-20 (zie ook de Wereldkaart der christelijke zendingsposten). Het boekje beslaat 12 pagina’s, waarin met foto’s en in tekst een overzicht wordt gegeven van het zendingswerk, maar ook medische zorg.