Oude en bijzondere drukken

De kern van de collectie oude en bijzondere drukken zijn de boekencollecties van de Utrechtse kapittels en kloosters en de schenkingen van de rechtsgeleerde Evert van de Poll en de godgeleerde  Huybert Edmond van Buchell (zie de collectie Van Buchell). Vijf oude en bijzondere drukken zijn topstukken die in de Schatkamer van Bijzondere Collecties zijn opgenomen.

In de ruim vier eeuwen van haar bestaan verwierf de bibliotheek vele indrukwekkende collecties, waaronder die van diverse Utrechtse professoren, zoals de chemicus Johann Conrad Barchusen (1666-1723), de jurist en econoom Jan Ackersdijck (1790-1861) (zie de collectie Ackersdijk), de neerlandicus Henri Ernest Moltzer (1836-1895) en de neerlandicus en germanist Jan te Winkel (1847-1928).

Daarnaast werden ook de bibliotheken van een aantal instellingen overgenomen, zoals de seminariebibliotheken van het Aartsbisdom Utrecht, de kloosterbibliotheken van de minderbroeders-franciscanen en de Theologische Hogeschool van Amsterdam.

Sommige oude en bijzondere drukken uit de collectie worden uitvoerig toegelicht. Die toelichtingen zijn toegankelijk via onderstaande afbeeldingen of via deze specifieke ingangen:

De Utrechtse Universiteitsbibliotheek beheert momenteel ruim 130.000 gedrukte werken van vóór 1801 en circa 1.000.000 boeken uit de negentiende eeuw. Onder de Bijzondere Collecties vallen ook bijzondere, zeldzame of kostbare drukken van ná 1900. Daarvan bezit de bibliotheek er nu ongeveer 3.000. De oude en bijzondere drukken worden bewaard in goed geklimatiseerde depots.

Wil je hulp bij het zoeken naar en raadplegen van oude en bijzondere drukken?

Hulp bij het zoeken van oude en bijzondere drukken

Uitgelichte oude en bijzondere drukken