Leeszaalregels Bijzondere Collecties

Voor het raadplegen van materiaal uit de Bijzondere Collecties gelden onderstaande regels.

  • Bij elk bezoek aan de Leeszaal Bijzondere Collecties of de Kaartenzaal, meldt u zich eerst bij de balie Bijzondere Collecties. Uw leners- of leeszaalpas wordt ingenomen door de leeszaalbeheerder. Bij vertrek krijgt u uw pas terug.
  • Jassen, tassen, etenswaren en drinkflesjes laat u achter in een kluisje.
  • In de zalen is het stil. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld.
  • In beide zalen mogen alleen notities worden gemaakt met potlood of computer.
  • In de Leeszaal Bijzondere Collecties maakt u ter bescherming van de boekbanden gebruik van de aanwezige leeskussens. De volgorde van losbladig materiaal mag niet worden gewijzigd. U levert het materiaal weer in bij de balie.
  • U laat het ter inzage gegeven materiaal in de Leeszaal Bijzondere Collecties niet onbeheerd liggen. Als u de Leeszaal verlaat, levert u het in bij de balie.
  • In de Kaartenzaal mogen de ladekasten met planokaarten en draaideurkasten met gevouwen kaarten uitsluitend door de bibliotheekmedewerkers geopend worden. Na raadpleging legt u het cartografisch materiaal op de kop van de tafel. Gelieve het materiaal niet zelf in de kasten terug te plaatsen.
  • Bibliotheekpersoneel houdt toezicht op het zorgvuldig gebruik van het materiaal. De boeken mogen niet worden aangedrukt en kaarten mogen niet uit de beschermhoezen worden gehaald. In beide zalen is videobewaking aanwezig.
  • In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, volgt u de aanwijzingen op van de bibliotheekmedewerkers.