Digitale tentoonstellingen

Gedigitaliseerde documenten krijgen een meerwaarde als ze in hun onderlinge samenhang gepresenteerd worden. Onderstaande digitale tentoonstellingen bieden een afgewogen en beredeneerde selectie van materiaal uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

De diverse getoonde documenten zijn in de beschrijvingen voorzien van vaak uitgebreide wetenschappelijke toelichtingen. De thematische deelcollectie zelf heeft veelal een inleidend verhaal met onder meer een motivatie van de keuze van het geselecteerde materiaal. Soms is het materiaal afkomstig van andere instellingen.

De digitale tentoonstellingen