'The Protestant missionary map of the world', 1846

Deze kaart uit 1846 is een pronkstuk van de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Wereldwijd zijn er slechts enkele exemplaren te vinden. De wereldkaart is afgebeeld in twee halfronden, met in de vier hoeken inzetten van India, Zuid Afrika, Brits Amerika (Canada) en het Caribisch gebied. In de legenda staan lijsten van bevolkingsaantallen per land en van talen waarin de Bijbel is vertaald. Zendingsposten zijn gemarkeerd door plaatsnamen maar zijn niet duidelijk zichtbaar. Op de inzetkaart worden ‘natives’ en ‘Europeans’ qua bevolkingsaantal uitgesplitst.

Ga naar de digitale versie

Kleuren markeren de belangrijkste religies: blauw verwijst naar protestant, rood katholiek, roze orthodox (Grieks), geel islamitisch, donkerblauw ‘Decayed Christian churches’, de rest is grijs om de gebieden van ‘heidenen’ te markeren. In deze periode werden hindoeïsme en boeddhisme nog vaak als ‘heidens’ en niet als aparte wereldgodsdienst gezien. De kaart is met de hand ingekleurd, en er zijn ook versies in omloop waarin de heidense gebieden zwart zijn. Over het algemeen zijn deze kleurenpatronen typerend voor zendingscartografie, hoewel enige variatie wel voorkomt. Blauw heeft in de Westerse cultuur – en meer specifiek in de cartografie – doorgaans een positieve connotatie (zoals bij de blauwhelmen van de VN), terwijl rood vaak op gevaar duidt. Islamitische gebieden werden vaak geel of groen gekleurd. In de vroege zendingscartografie werden heidense gebieden vaak grijs of zwart ingekleurd, in latere kaarten juist wit, wat een verschuiving laat zien van ‘duistere gebieden’ (onverlicht door het evangelie) naar ‘open gebieden’ (nog niet bereikt door het evangelie).

De kaart verscheen in 1846 en werd vergezeld door een handboek met de veelzeggende titel: The missionary guide-book; or, a key to the Protestant missionary map of the world: shewing the geography, natural history, climate, population, and government of the several countries to which the missionary efforts have been directed; with the moral, social, and religious condition of their inhabitants. Also, the rise and progress of missionary operations in each country. Illustrated by forty-five wood-cuts, representing the costume of each people. De graveur, Edward Gover, was actief tussen ongeveer 1840 en 1854 en produceerde veel kaarten over allerlei onderwerpen, zowel religieus als seculier.