'Zendingkaart der Evangelische Broedergemeente', ca. 1868

Deze wereldkaart laat de zendingsactiviteiten van de Evangelische Broedergemeente of Hernhutters zien. Op deze wereldkaart in twee halfronden, ‘Uitgegeven ten voordeele der zending’, zijn alle zendingsactiviteiten van de Hernhutters sinds 1732 gemarkeerd. De kaart is vrij eenvoudig. De werelddelen zijn in geel omcirkeld. De blauwe markeringen geven ‘de omvang der Broedergemeente in christelijke landen’ aan, de rode ‘de vestiging onder de heidenen’. Zoals typerend voor de zendingskaarten wordt de tegenstelling tussen christelijke en heidense gebieden dus heel sterk aangezet.

Ga naar de digitale versie

Twaalf zendingsposten zijn gemarkeerd: Groenland, Labrador, Delaware, het gebied van de Cherokezen, Deens en Engels West-Indië, Moskitokust, Demerara, Suriname, Zuid-Afrika, Himalaya en Australië. Ook het aantal zendelingen en zendingsposten per plaats wordt genoemd, variërend van 3 zendelingen onder de Cherokezen in Oklahoma verspreid over evenzoveel zendingsposten, en ruim 66 zendelingen in Suriname verspreid over 16 zendingsposten. In totaal worden er 310 zendelingen in 106 zendingsposten weergegeven. De kaart is verder niet ingevuld, alleen de namen van de continenten worden aangeduid.

De Hernhutters vormden een van de eerste georganiseerde protestantse zendingsbewegingen ter wereld. De eerste zendingspost werd in 1732 op het Caribisch eiland St Thomas gesticht, en in 1733 streken de Hernhutters neer op Groenland. De kaart laat de wereldwijde spreiding zien van hun activiteiten rond het jaar van uitgave, 1868. Omdat de Evangelische Broedergemeente niet gelieerd was aan de koloniale staat laat deze kaart ook duidelijk zien dat hier geen strikte correlatie is tussen Nederlands imperialisme en de zending van de Broedergemeente. Het is wel zo dat ze actief was in Nederlandse kolonies, zoals Suriname en Nederlands-Indië, maar tevens in Britse kolonies (India en Australië).

De kaart is geplakt op karton en kan open en dicht worden gevouwen. De kaart werd uitgegeven door de Evangelische Broedergemeente zelf, die sinds 1745 in Zeist was neergestreken.