‘Distribution of protestant mission stations [...]’ en ‘World – languages of commerce, means of traffic &c.’, 1925

De eerste plaat in deze atlas uit 1925 toont drie subkaarten: ‘Distribution of protestant mission stations throughout the world’, ‘Prevailing Races’ en ‘Prevailing Religions’. De ‘Distribution of protestant mission stations throughout the world’ toont heel duidelijk met rode punten waar de focuspunten van de protestantse zending hebben gelegen.

Ga naar de digitale versie (‘Distribution of protestant mission stations')

Zo zijn veel zendingsposten gevestigd in India, China en Japan, maar ook verschillende koloniale gebieden in Sub-Sahara Afrika kennen een grote vertegenwoordiging van zendelingen. Gezien het voorkomen van christenvervolgingen in veel islamitische gebieden, zijn zendingsposten ondervertegenwoordigd in die gebieden die onder de subkaart ‘Prevailing Religions’ groen zijn gekleurd. De ‘Prevailing Races’ subkaart toont de wereld in een onderverdeling van mensen in de ‘white type’, ‘yellow type’ en ‘black type’. Het is opvallend dat de gebieden waar door de Trans-Atlantische slavenhandel veel mensen van Afrikaanse afkomst tewerk zijn gesteld – in het Caribisch gebied, delen van Zuid-Amerika en het zuidwestelijke deel van de Verenigde Staten – de enige gebieden zijn op deze kaart die gearceerd zijn. Daardoor zijn dit de enige plekken op de kaart waar rekenschap wordt afgelegd van het feit dat een vermenging van ‘typen’ mensen optreedt. Dit in tegenstelling tot de homogene codering waarin de rest van de wereld, waaronder andere koloniale gebieden, is verdeeld.

Het verzamelen van gegevens over cultuur, geografie of socio-economische aspecten van lokale bevolkingsgroepen heeft een grote rol gespeeld in de zending. Door het proces van globalisering werd steeds meer kennis gebundeld en zendingscartografie kreeg daarmee een meer statistisch karakter. Het generaliseren van cultuurkenmerken en het indelen van de wereld in heterogene blokken was daar vaak het gevolg van. Deze zendingskaarten van de geografische distributies van zendingsposten, etniciteit en religie tonen in feite de geschiedenis van koloniale expansie, westerse invloeden en exploitatie in een notendop. De toenemende connectiviteit en het exploitatieve, economische vooruitgangsdenken van deze westerse expansie is bijvoorbeeld zichtbaar in de soorten inzetkaarten op de 29ste plaat uit deze atlas, ‘World – languages of commerce, means of traffic &c.’.

De kaarten in de World Missionary Atlas zijn gemaakt door het familiebedrijf John Bartholomew & Son Ltd., een beroemde uitgeverij van kaarten in Edinburgh, Schotland (zie ook de kaart van West-Afrika, die in deze digitale tentoonstelling figureert).