West-Java, [1881]

Op deze kaart uit 1881 is West-Java als zendings- en koloniaal gebied afgebeeld, met relatief veel aandacht voor infrastructuur (spoorwegen en de Grote Postweg: een bijna duizend kilometer lange weg die rond 1810 voor militaire doeleinden werd aangelegd door middel van dwangarbeid). Opmerkelijk is ook dat werkzame vulkanen expliciet in de legenda worden genoemd. Zendingsposten van Nederlandsche Zendingsvereeniging (NZV) zijn in blauw onderstreept. Een inzetkaart toont West-Java als onderdeel van het gehele eiland.

Ga naar de digitale versie

Zoals vaker het geval is met losse zendingskaarten is dit exemplaar afkomstig uit een boek. In dit geval gaat het om Sierk Coolsma, West-Java: het land, de bewoners en de arbeid der Nederlandsche Zendingsvereeniging (Rotterdam 1881). De NZV was in 1858 afgesplitst van de oudste vereniging in Nederland, het Nederlands Zendingsgenootschap, uit onvrede met de meer liberale koers van die laatste. De vereniging werd geleid in deze periode door Coolsma, die zendeling was geweest op West-Java en daar de Bijbel vertaalde in het Soendanees.

Zending op West-Java was controversieel omdat er relatief veel moslims woonden. De koloniale overheid keerde zich tegen zending in islamitische gebieden omdat dit regelmatig de publieke orde verstoorde. De publicatie werd daarom ook ontmoedigd door de koloniale overheid. Niettemin werd zijn Handleiding bij de beoefening der Soendaneesche taal gebruikt op scholen op West-Java en in 1985 in het Indonesisch vertaald.