'Zendingskaart van Nederlands Oost-Indie en Suriname', 1930

Een populaire zendingskaart werd in 1930 gemaakt door Annéus Brouwer (1875-1948). De kaart toont Nederlands-Indië en laat in duidelijke kleuren de activiteitengebieden van zendingsorganisaties zien. Opmerkelijk daarbij is dat er ook aandacht is voor buitenlandse organisaties, zoals die van de Amerikaanse methodisten. Katholieke missieposten staan ook aangemerkt, evenals zendingsscholen, ziekenhuizen en ‘melaatsenkolonies’.

Ga naar de digitale versie
© Noordhoff, Groningen

Brouwer werd geboren in Nederlands-Indië maar het gezin verhuisde al snel naar Nederland. Hij was van 1910 tot 1921 directeur van de Nederlandse Zendingsschool in Rotterdam, en werd in 1935 hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit Utrecht.

De kaart van Brouwer bleek in de enquête van 1938 van de onderwijscommissie voor zending de meeste populaire zendingskaart te zijn. Ongetwijfeld had dit te maken met de glasheldere presentatie van Nederlands-Indië door simpele vormen en heldere kleuren, waardoor de kaart zich onderscheidde van de complexere kaart van Evert Nijland uit 1891. De kaart van 75 x 135 cm kostte in 1935 vier gulden of 10 gulden voor de luxere versie (op linnen gedrukt en met houten stokken).

Deze scan werd geleverd door de Vrije Universiteit in Amsterdam omdat het exemplaar van de Universiteit Utrecht niet geschikt is om in te scannen.