'Kaart der Nederl. bezittingen op het eiland Nieuw-Guinea ten dienste der Utrechtsche Zending', 1863

Op dit gekleurde kaartje van Nieuw-Guinea zijn veel plaatsen aangemerkt maar is niet meteen duidelijk waar zendingsposten van de Utrechtschen Zendingsvereeniging (UZV) zich bevinden. Naast plaatsnamen is ook de infrastructuur gemarkeerd. Een cartouche laat een inheemse strijder zien, en moest een exotische tint geven aan het geheel. In de kaart wordt aangegeven dat er dertig ‘negerijen’ (steden) zijn met ‘40.000 zielen’.

Ga naar de digitale versie

De eerste zendingsvereniging in Nederland, het Nederlandsche Zendingsgenootschap (NZG) werd in 1795 opgericht, maar zo rond het midden van de 19de eeuw vonden een paar afsplitsingen plaats wegens theologische en praktische verschillen van inzicht. De UZV werd in 1857 opgericht en had later in meerdere plaatsen afdelingen. De UZV was alleen actief in Nederlands-Indië. In deze periode had Nederland suzereiniteit over Nieuw-Guinea; pas in 1872 werd de volledige soevereiniteit geclaimd. De UZV was zeer actief op Nieuw-Guinea tussen 1863 en 1951, en zette ook zendeling-werklieden in: zij bedreven zending maar moesten, anders dan gewone zendelingen, in hun eigen levensonderhoud voorzien. Het werk van de zendelingen leidde in 1956 tot een zelfstandige kerk op Nieuw-Guinea, de Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, waar momenteel dertig procent van de bevolking lid van is.

De herkomst van de kaart is niet duidelijk, maar lijkt hetzelfde te zijn als die van de Kaart van het eiland Bali ten dienste der Utrechtsche Zending uit ca. 1875, die ook in de digitale tentoonstelling is opgenomen.