Kaarten met een boodschap: zendingscartografie ca. 1850-1950

'The Protestant missionary map of the world' door Edward Gover (Seeley, Burnside and Seeley : Londen 1846)

Zendingskaarten hebben een grote appellerende kracht. In één oogopslag bieden ze niet alleen een aantrekkelijk beeld of geografische informatie: ze doen een beroep op de toeschouwer om de verspreiding van het evangelie te ondersteunen. Dit maakt zendingscartografie tot een boeiend onderwerp: kaarten bevatten een boodschap. Oude zendingskaarten dragen de zware last van de geschiedenis van de zending, de gemengde erfenis van imperialisme, onderdrukking en racisme, alsook onderwijs, ontwikkeling en medische zorg met zich mee. Daarom is hun historische betekenis niet beperkt tot de verspreiding van het christendom, maar houden ze ook verband met de ontwikkeling van mondiale betrekkingen en imperialisme in het algemeen. De kaarten in deze tentoonstelling zijn een lens op de westerse houding ten opzichte van de niet-westerse wereld.

De digitale tentoonstelling van zendingskaarten is thematisch ingericht en kent respectievelijk de volgende rubrieken:

Wereldkaarten

Koloniale kaarten

Exploratiekaarten

Atlaskaarten

Educatieve kaarten