De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

1 - 20 van 137 resultaten

Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid

Het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) van Rechtsgeleerdheid onderzoekt de grenzen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in Nederland, in Europa en daarbuiten.

Anorganische Chemie en Katalyse

Het onderzoek in deze vakgroep omvat de synthese, karakterisering en de prestaties van goed gedefinieerde vaste katalysatoren en gerelateerde functionele materialen voor gasopslag en fotochemische omzettingsprocessen.

Antieke cultuur

Het onderzoek op het gebied van de antieke cultuur richt zich op maatschappelijke processen rond o.a. burgerschap, sociale in- en uitsluiting en religie.

Applied Veterinary Research

The overall aim of the AVM program is to maintain the broad spectrum of veterinary specializations at FVM at a high level, by supporting research training of residents, as well as providing research time for the maintenance of the board certification of the permanent staff.

Atmospheric Dynamics and the Hydrological Cycle

Deze vakgroep onderzoekt de structuur van de atmosferische grenslaag en de dynamica van de vrije atmosfeer.

Behaviour and Welfare

The overall aim of the Behaviour and Welfare program is to extend our knowledge about the neural mechanisms underlying emotional statuses and cognitive processes in animals, and how these functions contribute to the ability of animals to adapt to and cope with environmental conditions, changes and challenges.

Bijvoet Centrum voor Biomoleculair Onderzoek

Het Bijvoet Center bestudeert leven op moleculaire schaal, met een focus op het ontrafelen van de structuur van biomoleculen zoals eiwitten op atomair niveau en het bepalen van de relatie tussen de structuur en functie in levende cellen en weefsels.

Biomolecular Mass Spectrometry and Proteomics

Deze vakgroep richt zich enerzijds op massaspectrometrie-gebaseerde proteomica, en anderzijds op massaspectrometrie-gebaseerde structuurbiologie.

Cell Biology, Neurobiology and Biophysics

Het doel van deze vakgroep is om nieuwe inzichten in de structuur en functie van cellen te verkrijgen en de cellulaire basis van ziekten zoals kanker en neurologische aandoeningen te ontcijferen.

Cellulaire Eiwitchemie

De belangrijkste doelen van deze vakgroep zijn het karakteriseren van de mechanismen van chaperon-substraatinteracties, de eiwitvouwingsproces van zoogdiercellen en eiwitten in peroxisomen.

Centre for the Humanities

Het Centre for the Humanities (CfH) verbindt innovatief onderzoek aan de bredere sociale en politieke relevantie van de geesteswetenschappen.

Coastal and Shelf Sea Dynamics

Onderzoek in dit thema richt zich op de interacties tussen de waterbeweging, sedimenttransport en bodemveranderingen in kustzeeën en estuaria.

Coastal Morphodynamics

We aim to understand and predict the natural and human-induced dynamics of coasts on time scales of a single storm to a century.

Cognitieve en klinische psychologie

In het zwaartepunt Cognitieve en klinische psychologie doen we op fundamenteel, neurobiologisch en toegepast niveau onderzoek naar verschillende soorten psychologische processen.

Communicatiewetenschap

Communicatie wordt in Utrecht bestudeerd vanuit zowel de invalshoek van taal als van media.

Comparative sedimentology

We study sedimentary rocks for a better understanding of the Earth’s past

Complex Systems Studies

Het focusgebied Complex Systems Studies verbindt de fundamentele kennis en modellen van complexe systemen met empirische kennis en gegevens uit de samenleving. De stippen verbinden voor een beter begrip van onze wereld.

Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

The Copernicus Institute investigates and develops processes and opportunities for innovative change towards sustainability.

Cryo-Elektronenmicroscopie

Deze onderzoeksgroep bestudeert de structurele basis van biochemische processen in cellen met behulp van cryo-elektronenmicroscopie.

Cultuurgeschiedenis

Het onderzoek van Utrechtse cultuurhistorici richt zich op de internationale aspecten van culturele moderniteit in historisch perspectief.

Pagina's