Hoe ontstaat armoede in een samenleving? En welke stress ervaren mensen die opeens fors minder te besteden hebben?

Hoe beïnvloeden de sociale context en het individu elkaar?

Dat onderzoeken we vanuit verschillende disciplines, zoals de sociologie, de sociale, gezondheids & organisatiepsychologie en de culturele antropologie.

Ons onderzoeksveld beslaat de volle breedte van de maatschappij: van familie en werk tot immigratie, en van sociaal-economische relaties en cohesie tot sociale ongelijkheid. We verbinden het macroniveau (van instituties, normen en structuren) met het microniveau van het gedrag van mensen.

We onderzoeken menselijk gedrag in een sociale omgeving