Onderwijs is de sleutel tot duurzame sociale en economische ontwikkeling. In alle leeftijdsfasen is leren belangrijk, voor de maatschappelijke en de persoonlijke ontwikkeling. Leren doe je elke dag, thuis, op school, via internet en sociale media, en op het werk. Met ons onderzoeksprogramma willen we inzicht krijgen in deze leerprocessen en hoe ze verbeterd kunnen worden, afgestemd op verschillen tussen lerenden.

Leren doe je elke dag, thuis, op school, via internet en op het werk.

Onderzoeksvragen

Ons onderzoek draagt bij aan antwoorden op vragen als:

  • Hoe ontwikkelen jonge kinderen leervaardigheden en zelfregulatie?
  • Is meertaligheid goed?
  • Hoe kunnen we het leren lezen en rekenen op school verbeteren en beter afstemmen op individuele kinderen? 
  • Wat zijn effectieve en motiverende vormen van feedback?
  • Welke relatie tussen docent en leerlingen zorgt voor een klasklimaat dat leren bevordert?
  • Hoe kunnen we interesse-ontwikkeling en motivatie in het onderwijs stimuleren?
  • Hoe kunnen sociale netwerken van docenten bijdragen aan hun professionele ontwikkeling?
  • Hoe kunnen scholen beter gebruikmaken van de vele data die zij over leerlingen en onderwijs in huis hebben?
  • Hoe bereiden we leerlingen voor op het functioneren in de maatschappij van de 21e eeuw?