Onderwijs is de sleutel tot duurzame sociale en economische ontwikkeling. In alle leeftijdsfasen is leren belangrijk, voor de maatschappelijke en de persoonlijke ontwikkeling. Leren doe je elke dag, thuis, op school, via internet en sociale media, en op het werk. Met ons onderzoeksprogramma willen we inzicht krijgen in deze leerprocessen en hoe ze verbeterd kunnen worden, afgestemd op verschillen tussen lerenden.

Leren doe je elke dag, thuis, op school, via internet en op het werk.

Onderzoeksvragen

Ons onderzoek draagt bij aan antwoorden op vragen als:

  • Hoe ontwikkelen jonge kinderen leervaardigheden en zelfregulatie?
  • Is meertaligheid goed?
  • Hoe kunnen we het leren lezen en rekenen op school verbeteren en beter afstemmen op individuele kinderen? 
  • Wat zijn effectieve en motiverende vormen van feedback?
  • Welke relatie tussen docent en leerlingen zorgt voor een klasklimaat dat leren bevordert?
  • Hoe kunnen we interesse-ontwikkeling en motivatie in het onderwijs stimuleren?
  • Hoe kunnen sociale netwerken van docenten bijdragen aan hun professionele ontwikkeling?
  • Hoe kunnen scholen beter gebruikmaken van de vele data die zij over leerlingen en onderwijs in huis hebben?
  • Hoe bereiden we leerlingen voor op het functioneren in de maatschappij van de 21e eeuw?

Raising future generations

Raising future generations

Het programma Raising Future Generations richt zich op het verwerven van wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling, socialisatie en educatie van kinderen, jongeren en volwassenen - inclusief professionals in de zorg en het onderwijs - om urgente maatschappelijke problemen aan te kunnen pakken.

Raising Future Generations is een interdisciplinair programma waarin onderzoekers van de facultaire thema’s Onderwijs en Leren en Kinder- en Jeugdstudies nauw samenwerken. Het programma is betrokken bij de universitaire onderzoeksthema’s Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies en bij het NWO zwaartekrachtprogramma Consortium of Individual Development (CID).

Onderzoeksvoorbeelden