IRAS

Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) is een interfacultair onderzoeksinstituut van de faculteiten Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Missie

Het IRAS verzorgt onderwijs en onderzoek naar gezondheidsrisico's van mensen door blootstelling aan ziekteverwekkers en mogelijk schadelijke stoffen in het (arbeids-) milieu en via de voedselketen. Effecten op ecosystemen worden ook onderzocht.

Nieuws

22 januari 2020
Festivalgangers vervangen bekende drugs als XTC, speed of ketamine steeds vaker voor designer drugs.
9 januari 2020
Longpatiënten in de omgeving van veehouderijen hebben een kortdurende vermindering van hun longfunctie bij verhoogde concentraties luchtvervuiling.
17 december 2019
Het onderzoek is een belangrijke stap vooruit in het onderzoek naar hormoonverstorende stoffen.
9 juli 2018
Onderzoekers hebben ontdekt dat het mogelijk is om mensen met een hoger risico op acute myeloïde leukemie (AML) jaren voor de diagnose te identificeren.
2 november 2017
Het College van Bestuur heeft per 1 november 2017 Roel Vermeulen benoemd tot hoogleraar Milieu–epidemiologie en Exposoom Analyse.
RSS