Wat staat er moreel gezien op het spel bij de grootste uitdagingen van deze tijd?

Hoe kunnen we tegelijkertijd de volksgezondheid bevorderen en de autonomie van individuen respecteren? Hoe worden ethische normen beïnvloed door de opkomst van kunstmatige intelligentie? Moeten multinationals rekening houden met het publieke belang? Bestaat er zoiets als morele vooruitgang? Hoe kunnen we onze instituties zodanig vormgeven dat we de klimaatcrisis en sociale ongelijkheid het hoofd kunnen bieden? Dit zijn enkele van de vragen waarover filosofen aan het Ethiek Instituut zich buigen.

We combineren fundamenteel filosofisch onderzoek met reflectie op concrete morele vraagstukken. In ons onderzoek, onderwijs en activiteiten gericht op een breder publiek zijn we actief op alle gebieden van de praktische filosofie (meta-ethiek, normatieve ethiek en toegepaste ethiek, wijsgerige antropologie en esthetica, politieke en economische filosofie). We werken daarnaast sterk interdisciplinair. We streven ernaar gebruik te maken van een veelheid aan filosofische methoden en benaderingen, waaronder gemarginaliseerde perspectieven.