[Please visit the English version of this page for more details]

Het verkennen van de interactie tussen mensen en informatie, kennis en entertainment

In ons dagelijks leven is er continu interactie met objecten, mensen, en de omgeving. Interactie is dan ook veel breder dan het indrukken van de juiste knop of reageren op visuele aanwijzingen op het scherm. Bij de afdeling Interactietechnologie onderzoeken we de wisselwerking tussen mensen en (virtuele) werelden, multimedia, en informatie. Bovendien onderzoeken we hoe technologische ontwikkelingen de mens-tot-mens interactie beïnvloeden.

We ontwikkelen nieuwe technieken die ons helpen bij het onderzoeken van technologie-gemedieerde communicatie en interactie tussen mensen, en de communicatie en interactie tussen systemen en mensen (gebruikers). Technologieën voor interactie maken gebruik van verschillende vormen van modaliteit: visueel, auditief, en haptisch waarnemen en combinaties hiervan.

Research

Binnen dit brede veld omvat ons onderzoek onder andere: 

  • Mobiele interactie, multimodale interactie, en applicaties in virtual en augmented reality.
  • Technology-enhanced communication, uitwisseling van informatie, en user experience.
  • De analyse en het ophalen van muziek en muziekinformatie.
  • Video en mocap gebaseerde interactie analyse.
  • De analyse en het herkennen van objecten in afbeeldingen, video, 3D puntenwolken en scenes.

Door alle aspecten van interactie samen te brengen worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om informatie te ervaren, te onderzoeken, en aan te passen op zowel een innovatieve als een intuïtieve manier. Dit geeft ons nieuwe mogelijkheden in games en entertainment, training, besluitvorming, etc.

Onderwijs

Binnen de afdeling Interaction zijn we betrokken bij de bachelor informatica, de studie-richting Interaction Technology, de bachelor informatiekunde, en het masterprogramma Game and Media Technology.

Groepen

Groups

De afdeling Interactie binnen het Research Institute of Information and Computing Sciences bestaat uit vier groepen:

Ons onderzoek is gerelateerd aan het Utrecht Center for Game Research.

Samenwerken

We zijn altijd geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden bij het onderzoek naar de thema's binnen Interactie, zowel met onderzoeksinstituten als met bedrijven. Als u de mogelijkheden voor samenwerking wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen.