Kompas voor onderwijs en onderzoek

Bij het oplossen van de problemen in de wereld zetten we hoog in. We willen noodzakelijke transformaties richting geven. Daarom richt ons onderzoek zich op de grote maatschappelijke vragen van deze tijd. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke leidraad. Lees hieronder hoe ons onderzoek en onderwijs worden geïnspireerd door de SDG's.

SDG's in ons onderwijs en onderzoek