(Please visit the English version of this page for more details)

Software-applicaties en games groeien snel uit to zeer complexe systemen, die tijdens hun levenscyclus verre van statisch zijn. Bug-fixes, beveiligings-updates, of nieuwe levels zijn allemaal redenen om het systeem - of een deel ervan - voor de gebruiker aan te passen. Het ontwikkelen van dergelijke systemen vereist een goede planning en uitvoering van de ontwikkelings-, implementatie-, en onderhoudsfases.

Bij deze drie fases gaat het niet alleen om een goed inzicht in hardware-integratie, gebruikersgedrag, of de omgeving waarbinnen de software wordt gebruikt; maar vereisen ook expressive tools die de code-clarity voor de ontwikkelaar verbeteren. Daarom is een van de speerpunten in ons onderzoek hoe programmeer talen, methoden, en tools ontworpen en toegepast kunnen worden, om de ontwikkeling van software-applicaties te ondersteunen en te bevorderen.

Ons onderzoek

De breedte van dit veld wordt weerspiegeld in de verschillende vraagstukken waar wij aan werken, waarvan de volgende lijst een aantal voorbeelden geeft:

  • Programmeer-taal en compiler construction tools
  • Applicatie-architectuur en platform integratie
  • Programma-analyse, type systems, en het diagnostiseren van fouten
  • Software-technologie voor onderwijs geven en krijgen
  • Delivery infrastructures, en gebruiksanalyses

Afdeling Intelligent Software Systems

De afdeling Intelligent Software Systems van het departement Informatica bestaat uit zes groepen, die de uitdagingen binnen het veld vanuit hun eigen uitgangspunt benaderen (de groepsbeschrijvingen zijn Engelstalig):

Samenwerken

We zijn altijd geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden bij het onderzoek naar de thema's binnen Virtuele Werelden, zowel met onderzoeksinstituten als met bedrijven. Als u de mogelijkheden voor samenwerking wilt bespreken, kunt u contact met ons opnemen.