Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht. Het Descartes Centre draagt bij aan het maatschappelijke en politieke debat door kritisch te reflecteren over de grondslagen en de verspreiding van wetenschappelijke kennis, en de rol van de retorica daarbij.

Nieuws

14 maart 2017
Het Max Planck Centre in Berlijn organiseert samen met het Descartes Centre, het Vossius Center en het Huygens ING een conferentie over 'vergeten kennis'.
10 maart 2017
Voor de 5e internationale conferentie over de geschiedenis van het wiskunde-onderwijs (ICHME-5) is er een open call for papers. Abstracts indienen voor 1 april.
Website over Spinoza
12 december 2016
‘The Spinoza Web’ ontsluit bekendste Nederlandse filosoof voor breed publiek.
RSS

Agenda

8 mei 2017 15:15 - 17:00
Op 8 mei vindt het Descartes–Huygens Premodern History of Knowledge Colloquium plaats in Amsterdam. Sprekers zijn Anna-Luna Post en Vera Keller.
Portrait of René Descartes (1596-1650) - painting by Frans Hals / Wikimedia Commons
23 mei 2017 14:00 - 17:00
Op 23 mei schijnen deskundigen hun licht over de integriteit van de wetenschap als instituut in een tijd van toenemend verdwijnen van hiërarchische verschillen.
© iStockphoto.com/stevecoleimages
22 juni 2017 - 25 juni 2017
Onderzoeksvoorstellen die middelengebruik en regelgeving in een vergelijkende transnationale context onderzoeken kunnen ingediend worden tot 15 december 2016.
RSS
Expertises: wetenschapsgeschiedenis | wetenschapsfilosofie | kennismaatschappij | wetenschappelijke integriteit | financiering van onderzoek | disciplines en interdisciplinariteit | universiteitsgeschiedenis