Onderzoek

Onderzoeksprogramma: Public Matters

Het onderzoek van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) bevindt zich op het snijvlak van bestuurskunde en organisatiewetenschap en richt zich op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken. Hoe gaan publieke organisaties en particuliere organisaties met een publieke taak om met actuele maatschappelijke vraagstukken? Hoe geven zijn hun publieke verantwoordelijkheden vorm en leveren zij publieke waarde? Daar gaat onze belangstelling naar uit. In onze benadering is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethodes.

Het academisch onderzoek staat nationaal en internationaal zeer hoog aangeschreven. In 2014 oordeelde een internationale visitatiecommissie dat het USBO-onderzoek over de hele linie 'zeer goed' tot 'excellent' is.

Binnen USBO werken we vanuit het gemeenschappelijke onderzoeksprogramma Public Matters. Inhoudelijk bestaat dit onderzoeksprogramma uit twee onderzoekslijnen: Public Governance & Management (PGM) en Managing Social Issues (MSI). Deze onderzoekslijnen zijn op verschillende manieren met elkaar verbonden, bijvoorbeeld binnen de strategische onderzoekthema’s (in het bijzonder Institutions for Open Societies) en focusgebieden (met name Sport & Society en Professional Performance) van de Universiteit Utrecht, gezamenlijke promovendi, begeleiding en publicaties.