Een intersectionele benadering is essentieel voor verantwoordelijk en inclusief onderzoek

Ons motto van 'het doen van gender' onthult een onderscheidende theoretische en praktische houding voor Gender Studies in Utrecht: we zijn geïnteresseerd in de gecontextualiseerde studie van gender in haar verstrengeling met en op het kruispunt van andere grammatica's van verschil (ras/etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd, lichamelijke beperkingen, nationaliteit en religie). Deze intersectionele benadering beschouwen wij als een voorwaarde zonder welke verantwoorde en inclusieve kennisproductie niet mogelijk is.

book covers gender studies
Overzicht van onze publicaties

We hebben een speciale interesse in de rol van het hoger onderwijs in de politiek van kennisproductie, het bevestigen en uitdagen van canonieke feministische kennis. We verkennen nieuwe vormen van carrièretraining voor beginnende wetenschappers binnen PhD-projecten (Euterpe), via platforms (Institution for Open Society) en gemeenschappen (Critical Pathways). Wij onderzoeken gender in kennisproductie en reflecteren / versterken de manieren waarop de universiteit generaties activisten, kunstenaars en beleidsmakers de kans biedt om in contact te komen met en zo een impact te hebben op baanbrekende wetenschappelijke projecten in feministische theorievorming.

Als onderzoeksgroep onderzoeken we bovendien de manieren waarop de verschillende tradities van kritisch feministisch denken - kwesties rond ontologie en epistemologie, ethiek en esthetiek, transnationale feministische methodologieën en intersectionele gendertheorie - zich verhouden tot ontwikkelingen in de hedendaagse cultuurtheorie en de geesteswetenschappen in het algemeen. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact van Gender Studies en onderzoeken manieren waarop kritische feministische epistemologieën kunnen worden vertaald naar praktijken van activisme, belangenbehartiging en beleidsvorming.

Belangrijke onderzoekslijnen