Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE)

Het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus. evenals met de private elementen van regulering en handhaving.

RENFORCE is ondergebracht bij het Europa Instituut van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Het centrum combineert  juridisch onderzoek met onderzoek uit andere disciplines die kunnen bijdragen aan een beter begrip van de bestudeerde thema;s, zoals economie en politicologie. Ongeveer 30 senior onderzoekers en een aantal promovendi zijn verbonden aan RENFORCE.

Meer informatie: website RENFORCE.