Organisatie dierproeven

Het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht werken nauw samen op het gebied van diergebruik voor onderzoek en onderwijs. Beide instellingen hebben een vergunning voor het houden van proefdieren en het uitvoeren van dierproeven.

Plastinaten van muizen en ratten als alternatief voor proefdiergebruik
Plastinaten van muizen en ratten als alternatief voor proefdiergebruik

Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

De instituten hebben gezamenlijk de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht opgericht, om structureel te zorgen voor een optimaal welzijn voor de proefdieren. Het hebben van een dergelijke instantie is overigens wettelijk verplicht. De instantie zorgt dat alles verloopt volgens de wettelijke regels, en stimuleert bovendien vervanging, vermindering en verfijning van proefdiergebruik (3 V’s).

Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium

Dierproeven worden gedaan in verscheidene gebouwen van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De meeste vinden plaats in het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium van de Universiteit Utrecht. Het laboratorium is geaccrediteerd door de Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International en gecertificeerd volgens ISO-9001:2000.

3V-centrum Utrecht Life Sciences

Om alle 3V-ontwikkelingen binnen Utrecht Life Sciences optimaal te kunnen stimuleren en daarover te communiceren, hebben de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht het 3V-centrum Utrecht Life Sciences opgericht. Dit centrum biedt informatie over nieuwe ontwikkelingen betreffende de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.