Organisatie van het onderzoek

Onderzoek in het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium
Onderzoeksopstelling in het Gemeenschappelijk Milieu Laboratorium

Het onderzoek van de Universiteit Utrecht is ondergebracht binnen de onderzoeksinstituten van de faculteiten, de onderzoekscholen en de Graduate Schools.

Onderzoeksinstituten

Het onderzoek dat binnen de Universiteit Utrecht aan de faculteiten plaatsvindt, is ondergebracht in onderzoeksinstituten. Elk van de onderzoeksinstituten wordt geleid door een onderzoeksdirecteur, die verantwoordelijk is voor het niveau van het onderzoek en de wetenschappelijke oriĆ«ntatie van het instituut.

Onderzoekscholen

De Universiteit Utrecht neemt deel aan een groot aantal interuniversitaire onderzoekscholen waarin onderzoeksinstituten van meerdere universiteiten samenwerken. Van tien onderzoekscholen is zij penvoerder.

Graduate Schools

De masters en promotieplekken (PhD's) van de Universiteit Utrecht zijn ondergebracht in Graduate Schools. Zo'n School bestaat uit een aantal inhoudelijk verwante masters en PhD's. Hierdoor ontstaat een context waarin masterstudenten, promovendi en onderzoekers elkaar ontmoeten en stimuleren.