Muziekwetenschappers dragen bij aan het nationale, culturele geheugen

De onderzoeksgroep Muziekwetenschap bestudeert muziek en haar culturele betekenissen in elke periode of cultuur. Ons onderzoek richt zich op twee gebieden: historische muziekwetenschap en muziek en media. De nadruk ligt op de geschiedenis van muziek in de middeleeuwen en de renaissance, de geschiedenis van muziek in de Lage Landen en Nederland tot nu, en de onderlinge relatie van muziek en media, zoals games, muziek voor televisie en filmmuziek. Lees meer over onze projecten (in het Engels).

Muziek en instituties

De muziekwetenschappers van de Universiteit Utrecht dragen bij aan het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies, omdat zij de complexe instituties onderzoeken die de culturele infrastructuur van muziek vormgeven, zoals: opname-, film- en televisiebedrijven, concertorganisaties, muzikale uitgeverijen, orkesten, operahuizen en theaters, conservatoria, sound design labs in de game-industrie, adelijke hofhoudingen en salons, religieuze gemeenschappen uit heden en verleden.

Muziek en games

Zoals de termen 'muziek spelen' al aangeven, heeft muziek altijd een ludiek element, een spelelement. Onze onderzoekers zijn daarom ook betrokken bij het focusgebied Game Research, vooral wanneer ze de rol van muziek in hedendaagse digitale media analyseren.

Expertises: geschiedenis van de westerse muziek | jazz | populaire muziek | filmmuziek | muziek en internationale betrekkingen | opera | theater | performance studies | muziek van de Lage Landen en Nederland | muziek en media | digitaal | games