Muziekwetenschappers dragen bij aan het nationale, culturele geheugen.

De onderzoeksgroep Muziekwetenschap bestudeert muziek en haar culturele betekenissen in verschillende historische periodes en culturen.

Onderzoek

In ons onderzoek is er een nadruk op de culturele betekenis van muziek in heden en verleden en op de rol van muziek in de gemondialiseerde en gemediatiseerde samenleving van vandaag. We zijn wereldwijd met name bekend om ons onderzoek naar de muziek in de Middeleeuwen en tijdens de Renaissance, en om onze focus op de muziek in de Lage Landen en Nederland. Recentelijk hebben we een derde focusgebied toegevoegd aan ons werk: de relatie tussen muziek en media. Lees meer over onze projecten (Engels).

Muziek en instituties

De muziekwetenschappers van de Universiteit Utrecht dragen bij aan het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies, omdat zij de complexe instituties onderzoeken die de culturele infrastructuur van muziek vormgeven, zoals: opname-, film- en televisiebedrijven, concertorganisaties, muzikale uitgeverijen, orkesten, operahuizen en theaters, conservatoria, sound design labs in de game-industrie, adelijke hofhoudingen en salons, religieuze gemeenschappen uit heden en verleden.

Muziek, burgerschap en mensenrechten

Omdat onze muziekwetenschappers de relatie tussen muziek en andere domeinen van de menselijke cultuur en identiteit bestuderen, dragen ze tevens bij aan het universitaire focusgebied Cultures, Citizenship and Human Rights.

Muziek en games

Zoals de termen 'muziek spelen' al aangeven, heeft muziek altijd een ludiek element, een spelelement. Onze onderzoekers zijn daarom ook betrokken bij het focusgebied Game Research, vooral wanneer ze de rol van muziek in hedendaagse digitale media analyseren.

Expertises: muziekgeschiedenis | Middeleeuwen | Renaissance | Barok | 21ste eeuw | Lage Landen en Nederland | muziek en media | digitaal | opera | film | theatre | games

Nieuws

30 juni 2017
De tweede lichting studenten die het Humanities Honours Programme heeft gevolgd ontving het certificaat na een feestelijke middag met scriptiepresentaties.
26 december 2016
Belangrijke momenten in ons leven zijn vaak gekoppeld aan bepaalde nummers. Helpt muziek dan ook om te ontspannen?
Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid. Bron: YouTube
4 oktober 2016
Het Brabants Dagblad (29 september) schreef over het concert rond de moord op Marietje Kessels. Dirigent Frank Adams werd hiervoor door Wennekes geïnspireerd.
RSS