In het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging bundelt de Universiteit Utrecht multidimensionale expertise op het terrein van rechtsstaat en rechtspleging. Lees meer over ons profiel.

Het Montaigne Centrum houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek, advies en onderwijs. Maak kennis met ons team van onderzoekers of neem contact op.

Nieuws

© iStockphoto.com/ER09
15 november 2018
Het Montaigne Centrum onderzoekt de komende maanden de vrederechter in Frankrijk en België en de inpasbaarheid daarvan in het Nederlandse rechtsbestel.
Kees van den Bos
30 oktober 2018
Kees van den Bos doet onder meer onderzoek naar de meldingsbereidheid bij ongewenst gedrag, het meldingssysteem en de nazorg van melders.
Montaigne workshop Straatsburg
2 oktober 2018
Janneke Gerards en Antoine Buyse hebben een workshop mee-georganiseerd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
RSS