Overige facultaire onderzoeksondersteuning

Digital Humanities Lab

Brain connected to laptop

Het Digital Humanities Lab bevordert de ontwikkeling van digitale onderzoeksmethoden en -technologieën in onderzoek en onderwijs. Het Lab biedt IT-ondersteuning door:

  1. maatwerk onderzoeksapplicaties te ontwikkelen;
  2. te adviseren over geschikte ICT-oplossingen in onderzoek.

Meer informatie op de website van Digital Humanities Lab.