Overige facultaire onderzoeksondersteuning

Research Software Lab

Brain connected to laptop

Het Research Software Lab bevordert de ontwikkeling van digitale onderzoeksmethoden en -technologieën in onderzoek en onderwijs. Het Lab biedt IT-ondersteuning door:

  • maatwerk onderzoeksapplicaties te ontwikkelen;
  • te adviseren over geschikte ICT-oplossingen in onderzoek en onderwijs.

Meer informatie op de website van Centre for Digital Humanities.