We analyseren hoe mensen cultuur voortbrengen, verspreiden en weer reproduceren

Wie beheerst het verleden? Dat is een van de meest belangrijke vragen waar wij ons als cultuurhistorici op toeleggen. We analyseren de manier waarop mensen cultuur voortbrengen (via instituties, lichamen en netwerken), hoe ze cultuur verspreiden (via onderwijs, boeken, kranten, beelden en digitale media) en weer reproduceren (door te herinnereren, te monumentaliseren en erfgoed te beheren).

Cultuurgeschiedenis is een van de meest interdisciplinaire groepen van ons Geschiedenis departement: we zijn opgeleid als historici, maar ook als archeologen, filologen, journalisten, filosofen en zelfs als natuurkundigen. Onze groep denkt kritisch na over methodes: we leggen een bijzondere belanstelling aan de dag voor de Digital Humanities in het onderzoek en voor didactische methodes in het voorgezet onderwijs. We richten ons op thema’s als moderniteit, Europa, kolonialisme, gender, etniciteit, burgerschap, het lichaam, publieksgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis en de theorie en geschiedenis van Geschiedenis als discipline.

Onderwijs en onderzoek

We runnen de Master Cultuurgeschiedenis en erfgoed, en geven les in verscheidene andere (onderzoeks)masters. Ons onderzoek is geclusterd in drie groepen:

Samenwerking

We hebben een eigen Erfgoed & Publieksgeschiedenis Lab. Binnen de Universiteit zijn we ingebed in het Strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen, nemen we deel aan het interfacultaire Descartes Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en geven we les aan de Graduate School of Teaching. We dragen bij tot het Open Science Platform, het focusgebied Applied Data Science (i.h.b. de Special Interest Group Text Mining) en op facultair niveau zijn we verbonden met het Centrum voor Digital Humanities. Sommigen van ons participeren in de UGlobe Decolonisation Group. Op landelijke niveau dragen we bij tot het onderzoek en onderwijs van het Huizinga Instituut, de nationale onderzoeksschool voor Cultuurgeschiedenis.

Expertises: academische instituties | biografie | lichaam en sekse | burgerschap | cultureel erfgoed | digital humanities | geschiedenis van concepten en ideeën | moderniteit | psychiatrie | publieksgeschiedenis | geschiedenis van kennis | postkolonialisme | visuele cultuur