Onderzoeksprofiel

We werken aan een betere wereld. Dat doen we door complexe vraagstukken te onderzoeken over de grenzen van disciplines heen.

Vier strategische onderzoeksthema's

Samenwerking in maatschappelijke hubs

Samen met partners pakt de Universiteit Utrecht 14 maatschappelijke sleutelvraagstukken aan. Hiervoor maakt de universiteit tussen 2018 en 2022 een bedrag van 26 miljoen euro vrij.

Nog meer focus

De Utrechtse focusgebieden hebben als doel het profiel van de Universiteit Utrecht (naast de strategische thema's) aan te scherpen en fundamenteel onderzoek te koppelen aan een maatschappelijke opdracht.

Veelvuldig onderscheiden en geciteerd onderzoek

Het Utrechts onderzoek behoort tot de internationale top. Op de lijst met de 1% meest geciteerde wetenschappers, staan vele wetenschappers die verbonden zijn aan de Universiteit Utrecht.

Kwaliteit en integriteit

De Universiteit Utrecht staat voor professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en ethisch verantwoord onderzoek en onderwijs. 

Rankings

De Universiteit Utrecht is goed vertegenwoordigd in de internationale onderzoeksrankings. Zo is de universiteit al jaren de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit in de prestigieuze Shanghai ranking.