Het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) is een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van aanbestedingsrecht en publieke inkoop.

Het doel is om bij te dragen aan een betere regulering, stimulering en maatschappelijke en duurzame benutting van de markt voor overheidsopdrachten. Het team van UUCePP voert wetenschappelijk en toegepast interdisciplinair onderzoek uit en verzorgt innovatief onderwijs, ook in opdracht van een veelheid aan marktpartijen en (semi-)publieke instellingen.