Het Utrecht University Centre for Public Procurement (UUCePP) is een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van aanbestedingsrecht en publieke inkoop.

Het doel is om bij te dragen aan een betere regulering, stimulering en maatschappelijke en duurzame benutting van de markt voor overheidsopdrachten. Het team van UUCePP voert wetenschappelijk en toegepast interdisciplinair onderzoek uit en verzorgt innovatief onderwijs, ook in opdracht van een veelheid aan marktpartijen en (semi-)publieke instellingen.

Naar onze nieuwsbrief
Zie ook: IOS-platform 'The Transactional State'

Ons werkveld bestrijkt vier thema's

 • De kunst van het kiezen

  Zelf doen of uitbesteden, is de eerste keus waarvoor overheden staan. Daarna volgt de afweging welke vorm van aanbesteding het best aan de (maatschappelijke) behoeften voldoet: bij uitstek het terrein van de juridische en economische disciplines.
  Lees meer
 • Goed opdrachtgeverschap

  Aanbesteding biedt overheden de kans om duurzame, inclusieve en vernieuwende oplossingen te bevorderen, door het stellen van maatschappelijke voorwaarden, zoals circulariteit en 'social return'. De zorgsector verdient hierbij bijzondere aandacht.
  Lees meer
 • Nationale veiligheid en vitale infrastructuur

  Het waarborgen van veiligheidsbelangen en het beschermen van vitale infrastructuur speelt een grote rol bij overheidsaankopen. Ondanks toenemende wetgeving blijft de aanbestedingspraktijk kwetsbaar voor (nieuwe) veiligheidsrisico’s.
  Lees meer
 • Bevordering van de democratische rechtsstaat

  Het aanbestedingsrecht kenmerkt zich door de principes van objectiviteit, gelijkheid en transparantie, en is daarmee een belangrijk instrument voor corruptiebestrijding en bevordering van de democratische rechtsstaat – ook in Nederland.
  Lees meer