SIM is het expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) biedt internationaal georiënteerd onderwijs, voert interdisciplinair onderzoek uit en organiseert vele activiteiten op het gebied van de rechten van de mens. Lees meer over het SIM.

Nieuws

Interesse-ontwikkeling van studenten
28 november 2018
De masteropleiding biedt een actie- en beleidsgerichte benadering van mensenrechten en combineert juridische, politieke, historische en andere perspectieven.
8 november 2018
Ze kreeg de prijs voor haar masterscriptie over Mensenrechten en klimaatverandering.
This course was developed by Antoine Buyse, Janneke Gerards and Paulien de Morree of Utrecht Law School
23 oktober 2018
Deze MOOC (Massive Online Open Course) is gratis en bedoeld voor iedereen die interesse heeft in mensenrechten en het idee van een open samenleving.
Nieuwsbrief, newsletter
11 oktober 2018
Het belangrijkste nieuws van onderzoekers, verbonden aan het SIM, plus aankondigingen van nieuwe SIM evenementen, herfst 2018 editie van de nieuwsbrief.
Montaigne workshop Straatsburg
2 oktober 2018
Janneke Gerards en Antoine Buyse hebben een workshop mee-georganiseerd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
RSS