Onderzoek


De Utrecht University School of Economics (U.S.E.) wil bijdragen aan een economie waarin mensen floreren. We verrijken wetenschappelijk sterk en maatschappelijk relevant economieonderzoek met andere disciplines om problemen beter te kunnen oplossen en kansen te zien, met een real world perspective.

Real world perspective


Wij zijn gefascineerd door economische mechanismen en hanteren een brede blik op welvaart en alle betrokken factoren. In lijn met onze ambities verrijken we economie in ons onderzoek met andere disciplines, omdat dit een evenwichtiger beeld van de economie en betere inzichten voor verbetering oplevert. Deze combinaties zorgen voor een bredere kijk op de wereld door inzichten uit het recht, de geografie, de geschiedenis, de sociale wetenschappen, de datawetenschappen enzovoort op te nemen. Deze aanpak wordt samengevat in ons real world perspective: we zijn een economiedepartement met oog voor het oplossen van problemen en het identificeren van kansen, in een context die groter is dan de economie.

Vier belangrijke onderzoeksthema's


Binnen ons onderzoeksprogramma Multidisciplinary Economics richten we ons op vier hoofdthema's:
 

  • Future of Work
  • Entrepreneurship
  • Sustainable Finance
  • Sustainability & Economic Development

We streven ernaar waarde te creëren door middel van gezamenlijke onderzoeksprojecten, in lijn met de focus van de Universiteit Utrecht op multidisciplinair onderzoek. Daarom werkt U.S.E. intensief samen met andere departementen binnen de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en de universiteit (Geschiedenis, Geografie, Wiskunde, Duurzame Ontwikkeling en Sociale Wetenschappen) en met andere academische en maatschappelijke partners (universiteiten, onderzoeksinstituten, ministeries, lokale overheden, bedrijven, multinationals, internationale organisaties, etc.).

Organisatie


U.S.E. is georganiseerd in vier secties:
 

We bieden plaats aan drie centra:
 

Ons onderzoek sluit aan bij drie strategische onderzoeksthema's van de Universiteit Utrecht:
 

U.S.E. onderzoekers zijn betrokken bij vier onderzoeksfocusgebieden van de Universiteit Utrecht:
 

Onderzoeksresultaten


Bent u geïnteresseerd in de resultaten van recent onderzoek? Kijk dan eens naar een selectie van onze recente publicaties, neem deel aan onze Seminar Series of lees de Working Papers.

Meer informatie