Instituut voor Theoretische Fysica

Onderzoekers aan het Instituut voor Theoretische Fysica (ITF) willen begrijpen wat de natuurkundige wetten zijn die bepalen hoe de wereld om ons heen werkt. Dit gaat van het allergrootste - het hele universum - tot het allerkleinste - elementaire deeltjes – en alles daar tussen in zoals atomen, nanodeeltjes, (vloeibare) kristallen, en levende cellen. Vragen waarop een antwoord gezocht wordt zijn bijvoorbeeld: Wat gebeurt er met dingen die in een zwart gat vallen? Kun je een supergeleider maken die werkt bij kamertemperatuur om zo energie te besparen? Hoe kun je het best energie opwekken als zoet en zout water mengen bij een riviermonding? Kun je met methoden uit de theoretische natuurkunde ook nuttige voorspellingen doen over biologische en economische systemen, en over verspreiding van een virus?

Zoals de naam van het instituut al aangeeft, gaat de zoektocht naar antwoorden op deze vragen niet via het doen van experimenten, maar via berekeningen aan de hand van theoretische modellen. Dat houdt in dat er gewerkt wordt met wiskundige formules die ofwel met pen en papier ofwel met computers uitgewerkt worden. Natuurlijk zijn er ook veel vruchtbare samenwerkingen, niet alleen tussen theoretisch natuurkundigen onderling maar ook tussen theoretisch en experimenteel natuurkundigen en met chemici, wiskundigen, biologen, etc. Zo vindt kennisoverdracht plaats tussen verschillende disciplines, worden theorieën uiteindelijk experimenteel getoetst, en leiden onbegrepen experimentele resultaten vaak tot nieuwe theorieën.

Meer over het ITF op onze Engelstalige site

Contact

Telephone: +31 30 253 5928
E-mail: science.secr.itp@uu.nl