De achterliggende ideeën van concrete, maatschappelijke vraagstukken

Het onderzoek van de filosofen van de Universiteit Utrecht is zowel fundamenteel als toegepast. De medewerkers van de onderzoeksgroep Filosofie dragen bij aan de grondige bestudering van denkers en vraagstukken uit de filosofische en wetenschappelijke canons. Daarnaast verrichten we ook filosofische analyses naar hedendaagse vraagstukken in de logica, wetenschapsfilosofie, ethiek, esthetica, wijsgerige antropologie en sociale en politieke filosofie.

We behandelen zeer concrete kwesties, maar vragen ook naar de dieperliggende theorieën. Onze aanpak kan in een brede zin als 'analytisch' worden omschreven: een goede theoretische en methodologische onderbouwing in de logica, de geschiedenis en de ethische theorievorming is hiervoor essentieel. Zo beslaat ons onderzoek een breed terrein, dat nog verder reikt door de samenwerkingen die we aangaan met andere departementen.

Expertises: ethiek | politieke filosofie | logica | Aristoteles | Spinoza | Kant | instituties | wetenschapsfilosofie | mensenrechten | rechtvaardigheid | Duits Idealisme | filosofie van de wiskunde

Nieuws

© iStockphoto.com
12 november 2019
Dr. Pooyan Tamimi Arab schreef op Wetenschap.nu over de genuanceerde kwestie van wijnconsumptie in de islamitische wereld.
12 november 2019
Afgelopen maand publiceerde Brill "Among Digitized Manuscripts. Philology, Codicology, Paleography in a Digital World" door dr. Cornelis van Lit.
© iStockphoto.com
31 oktober 2019
Op 30 oktober analyseerde Christian Lange in De Groene Amsterdammer de gevangenisbrieven van Mohammed B.
RSS

Agenda

19 november 2019 15:30 - 17:00
Op 19 november gaat het colloquium over Regulatieve ideeën en niet-empirische theorieën en beoordelingen van niet-empirische theorieën.
Prof. dr. Mauro Bonazzi. Foto: Ed van Rijswijk
4 december 2019 16:15 - 18:15
Op 4 december geeft prof. dr. Mauro Bonazzi zijn oratie als facultair hoogleraar Geschiedenis van de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte.
Prof. dr. Rutger Claassen. Foto: Ed van Rijswijk
9 december 2019 16:15 - 18:15
Op 9 december geeft Rutger Claassen zijn oratie als facultair hoogleraar Politieke Filosofie en Economische Ethiek.
RSS