Verantwoord proefdieronderzoek

Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek uitgevoerd. Naast experimenten met cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden dierproeven uitgevoerd. Ook worden proefdieren ingezet voor onderwijs en training.

Strenge voorwaarden

Dierproeven vinden plaats onder strenge voorwaarden:

  • Er bestaat geen andere mogelijkheid om het onderzoeks- of onderwijsdoel te bereiken.
  • De 3 V’s van vervanging, vermindering en verfijning zijn meegenomen in de opzet van de dierproef en waar mogelijk toegepast.
  • Het maatschappelijk belang van het onderzoek is evident.
  • De Dier Experimenten Commissie heeft getoetst of het belang van de dierproef opweegt tegen het gebruik en het ongerief van de proefdieren.
  • Er is een vergunning verleend door de Centrale Commissie Dierproeven.
Muizen als proefdieren in een laboratorium van de Universiteit Utrecht
Muizen als proefdieren in een laboratorium van de Universiteit Utrecht

Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht

De Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht hebben gezamenlijk de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht opgericht. Iedere instelling die dierproeven doet, proefdieren fokt of levert, is verplicht zo'n instantie te hebben. Dit staat in de Wet op de dierproeven.

Het doel van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht is om structureel te zorgen voor een optimaal welzijn voor proefdieren binnen de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De instantie zorgt dat het onderzoek plaatsvindt volgens de wettelijke regels en stimuleert vervanging, vermindering en verfijning van proefdiergebruik (de 3 V’s).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met news@uu.nl, tel. (030) 253 35 50.