Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

17 november Wiskunde A-lympiade en B-Dag

Het Freuden­thal Insti­tuut organi­seert jaar­lijks drie wiskun­dedagen waarbij leerlin­gen in teams van drie of vier perso­nen een hele dag aan een grote wiskun­dige op­dracht werken, met als eindpro­duct een mooi werk­stuk. Lees meer over A-lympiade en B-Dag...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

15 en 16 december WND-conferentie 2017

Sinds 1966 organiseert de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) een conferentie voor docenten natuurkunde. De komende conferentie op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2017 heeft als thema “Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde”. Lees meer

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

21 november 2017
Een drukte van belang was het bij het Herfstfestival van het Teaching & Learning Lab (TLL) op vrijdagmiddag 10 november ...
17 november 2017
Wat is de rol van het lichaam in wiskunde leren? Hoe spelen verlengstukken van ons lichaam, zoals pennen en aantekeningen, een rol in leren? ....
17 november 2017
Het Honours Traject Utrecht (HTU) is een samenwerking tussen de Brede School Academie, vier VO-scholen, U-Talent en de Universiteit Utrecht...
17 november 2017
Een hoge delegatie van het ministerie van OCW deed tijdens een werkbezoek aan de Universiteit Utrecht op 15 november....
26 oktober 2017
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat docenten met Lesson Study (vak)didactische en pedagogische kennis en inzichten opdoen...
26 oktober 2017
Goede scholing en begeleiding van beginnende én ervaren docenten is van belang om de onderwijskwaliteit op peil te houden...
20 oktober 2017
In MERIA werken partners uit vier landen, Nederland, Denemarken, Slovenië en Kroatië, aan het verbeteren van ons wiskundeonderwijs...
13 oktober 2017
In september bracht Wouter van Joolingen een bezoek aan de Nanyang Technological University (NTU) en diverse scholen in Singapore...

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 11/21/2017
24
jul
24 juli 2017 - 24 juli 2018
Activiteiten Teaching & Learning Lab
15 - 16
dec
15 december 2017 10:00 - 16 december 2017 17:00
“Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde”
25 - 26
jan
25 januari 2018 10:00 - 26 januari 2018 17:00
De jaarlijkse Panama-conferentie richt zich op alle aspecten van leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018
7
feb
7 februari 2018 10:00 - 17:00
Wiskundewedstrijd voor teams van 3 of 4 leerlingen uit leerjaar 3 van havo/vwo
9
mrt
9 maart 2018 09:00 - 17:00
'Bouw de stenen van rekenen/wiskunde'
18
mei
18 mei 2018 10:00 - 17:00
Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders.
RSS