Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

7 maart 2018 Promotie Xiaoyan Zhao

Op 7 maart verdedigt Xiaoyan Zhao om 12.45 haar proefschrift "Classroom assessment in Chinese primary school mathematics education".

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

ECENT en ELWIeR conferentie 2018

Op vrijdag 18 mei 2018 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. Informatie over programma en inschrijving vindt u hier.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

16 maart 2018
In de Keuzegids Masters 2018 heeft onze opleiding History and Philosophy of Science (HPS) het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ gekregen!
23 februari 2018
Op vrijdag en zaterdag 2-3 februari vonden de 24e Nationale Wiskunde Dagen plaats...
23 februari 2018
Op 7 februari vond de Onderbouw Wiskunde Dag (OWD) plaats ...
23 februari 2018
Twaalf gepromoveerde bètadocenten hebben een postdoc-positie op hun school...
Prof. Frederik van der Blij
31 januari 2018
Emeritus-hoogleraar in de Wiskunde en oud-rector Frederik (Fred) van der Blij (1923) van de Universiteit Utrecht is op 27 januari overleden.
29 januari 2018
Ook dit jaar was de NIBI-conferentie een groot succes en zat de inschrijving binnen een dag weer vol met 650 biologiedocenten uit het hele land
19 januari 2018
Op vrijdagmiddag startte Hein Bruijnesteijn met een ‘denking’ als openingslezing, waarbij de deelnemers actief ...
19 januari 2018
Met het project ‘De werfkracht van het leraarschap in de bètavakken’ probeert het FI zowel een bijdrage te leveren in het aanpakken ...

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 03/17/2018
18
mei
18 mei 2018 10:00 - 17:00
Jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders.
20 - 31
aug
20 augustus 2018 09:00 - 31 augustus 2018 17:00
The focus of the "Mathematics Education" course is: bringing participants up to date in curriculum development and research in the field ...
30
nov
30 november 2018
Tijdens het Teaching & Learning Lab Herfstfestival kun je volop experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.
RSS