Het Freudenthal Instituut is een multidisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderwijs in de natuurwetenschappen en wiskunde, met wetenschapscommunicatie en wetenschapsgeschiedenis en -filosofie. Door middel van onderwijs, onderzoek en professionalisering bevordert het de natuurwetenschappelijke en wiskundige geletterdheid van studenten, burgers en professionals. Als zodanig is het de missie van het Instituut om het "waarom, wat en hoe" van formeel en informeel natuurwetenschappelijk en wiskundeonderwijs te stimuleren.

Over het Freudenthal Instituut

Onze speerpunten