Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

13 juli 2017: Promotie Fedde Benedictus

Op 13 juli om 16:15 verdedigt Fedde Benedictus zijn proefschrift Reichenbach: Probability and the A Priori - Has the Baby Been Thrown out with the Bathwater? Zijn promotor is prof.dr. D.G.B.J. Dieks. Meer informatie...

Summer School Mathematics Education 2017

The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education. Topics will include: curriculum development, revealing and building on talents of students, classroom experiments, context and tools for modeling, assessment, and the use of technology for teaching and learning mathematics.

From August 14 to August 25 of this year. Read more...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

18 juli 2017
Onlangs is bij Manchester University Press het boek Leprosy and Colonialism: Suriname under Dutch Rule, 1750-1950 van Stephen Snelders verschenen.
17 juli 2017
Lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs bij Hogeschool Utrecht voor Elwin Savelsbergh.
15 juni 2017
Na ruim drie jaar van voorbereiding en twee testrondes heeft het PARRISE-project veel bereikt....
15 juni 2017
Op 11 mei zijn de eerste exemplaren van het handboek natuurkundedidactiek uitgereikt....
15 juni 2017
U-Talent is verheugd dat er twee nieuwe Ambitiescholen in haar netwerk zijn bijgekomen...
15 juni 2017
Op 19 mei kwamen ongeveer 120 lerarenopleiders bij elkaar in Utrecht voor de jaarlijkse conferentie voor pabo, tweede- en eerstegraads lerarenopleiders...
4 mei 2017
Op 15 maart gaf de Engelse toetsdeskundige emerita Prof. Dr. Sally Brown een workshop....
24 april 2017
Om 10:15 uur komt er een grote bus aan bij de Spanjeweg in Nieuwdorp. Een klein kwartiertje eerder was er een ander bus aangekomen op ....

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 07/21/2017
14
jun
14 juni 2017 - 14 juni 2018 11:48
Activiteiten Teaching & Learning Lab
14 - 25
aug
14 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 17:00
The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education...
20
aug
20 augustus 2017 09:00 - 18:00
PARRISE Final Conference
21 - 25
aug
21 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 18:00
Dublin City University, Dublin, Ireland
10
nov
10 november 2017 09:00 - 17:00
Op vrijdag 10 november organiseert het Teaching & Learning Lab een groots herfstfestival in het Koningsberger en Buys Ballot gebouw van de Universiteit ...
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018
RSS