Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

3 oktober Workshop Zachary Walker

Op 3 oktober organiseren het Freudenthal Instituut en Hogeschool Windesheim een workshop door dr. Zachary Walker met de titel Mobieltjes in de klas: van afleiding naar aanvullingHier meer informatie over de workshop en inschrijving.

October 3 workshop by dr. Zachary Walker, Mobile phones in the classroom: from distraction to addition. More information here.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

12 september 2018
Wat waren de opbrengsten van het bezoek van Dr. Eric Jensen, socioloog en onderzoeker aan de Warwick universiteit, aan het Freudenthal Instituut?
11 september 2018
Hogeschool Utrecht nodigt u uit om op donderdag 11 oktober 2018 om 15:00 uur de openbare les bij te wonen van prof. dr. Paul Drijvers
9 augustus 2018
Arthur Bakker heeft een boek gepubliceerd: ‘Design Research in Education: A Practical Guide for Early Career Researchers’.
9 augustus 2018
In april bezochten Rogier Bos en Wilfred de Graaf het Mathematics House in Isfahan, Iran.
9 augustus 2018
HPS werd door haar studenten zeer goed beoordeeld: met een 4,5 (op een schaal van 5).

Pagina's

RSS

Agenda

3
okt
3 oktober 2018 14:15 - 16:15
Woensdag 3 oktober workshop Dr. Zachary Walker voor docenten
11
okt
11 oktober 2018 15:00 - 20:00
Wat kunnen wiskundeonderwijs en onderwijsonderzoek voor elkaar betekenen? Deze vraag komt aan de orde tijdens de conferentie Onderwijs meets Onderzoek.
29
okt
29 oktober 2018 12:45 - 13:45
Promotie Ivan Flis
2 - 3
nov
2 november 2018 09:00 - 3 november 2018 14:00
Het thema van de 28e Chemie Conferentie 2018 is: “1743: 275 jaar voorlopers in de chemie“
16
nov
16 november 2018 09:00 - 17:00
De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 5-HAVO en 5/6-VWO met wiskunde B in hun profiel

Pagina's

RSS