Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

Summer School Mathematics Education 2017

The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education. Topics will include: curriculum development, revealing and building on talents of students, classroom experiments, context and tools for modeling, assessment, and the use of technology for teaching and learning mathematics.

From August 14 to August 25 of this year. Read more...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

4 mei 2017
Op 15 maart gaf de Engelse toetsdeskundige emerita Prof. Dr. Sally Brown een workshop....
24 april 2017
Om 10:15 uur komt er een grote bus aan bij de Spanjeweg in Nieuwdorp. Een klein kwartiertje eerder was er een ander bus aangekomen op ....
24 april 2017
Het thema van de U-Talent conferentie was dit jaar ‘In beweging’, en dat was deze drukbezochte dag zeker...
24 april 2017
Op een vroege vrijdagochtend in november betraden we het klaslokaal op school met allen een wat vermoeide aanblik. Een hele dag wiskunde voor de boeg....
4 april 2017
Publicatie 'Doorlopend leren van VO tot HO' officieel overhandigd
4 april 2017
NWO-project ‘Digital Turn in Epistemology’
4 april 2017
Dit rapport geeft inzicht in de interesseontwikkelingen van JCU- en UTA-leerlingen en laat onder andere zien ...

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 06/26/2017
1
apr
1 april 2017 11:48 - 1 april 2018 11:48
Activiteiten Teaching & Learning Lab
12
jun
12 juni 2017 15:00 - 17:00
Op maandag 12 juni organiseren de NVvW, het Freudenthal Instituut en SLO de tweede aflevering van de conferentie ‘Onderwijs meets Onderzoek’...
14 - 25
aug
14 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 17:00
The focus of the Mathematics Education course is: bringing participants up-to-date in design and research in the field of mathematics education...
20
aug
20 augustus 2017 09:00 - 18:00
PARRISE Final Conference
21 - 25
aug
21 augustus 2017 09:00 - 25 augustus 2017 18:00
Dublin City University, Dublin, Ireland
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018
RSS