Het Freudenthal Instituut is een multidisciplinair instituut dat zich bezighoudt met onderwijs in de natuurwetenschappen en wiskunde, met wetenschapscommunicatie en wetenschapsgeschiedenis en filosofie. Door middel van onderwijs, onderzoek en professionalisering bevordert het de natuurwetenschappelijke- en wiskundige geletterdheid van studenten, burgers en professionals. Als zodanig is het de missie van het Instituut om het "waarom, wat en hoe" van formeel en informeel natuurwetenschappelijk en wiskundeonderwijs te stimuleren.

Over het Freudenthal Instituut
promotie Lonneke Boels 20 september - Histograms - An educational eye

De promotie kan online worden bijgewoond. Meer informatie: Promotie: Histograms - An educational eye - Actueel - Universiteit Utrecht (uu.nl)

 

Onze speerpunten