Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

10 november Herfstfestival TLL

Op vrijdag 10 november organiseert het Teaching & Learning Lab een groots herfstfestival in het Koningsberger en Buys Ballot gebouw van de Universiteit Utrecht. Medewerkers van het Freudenthal Instituut, Educate it én docenten vanuit het U-Talent scholennetwerk geven, net als tijdens de geslaagde opening van het TLL, workshops over onderwijsinnovatie. Read more...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Woudschoten Chemie Conferentie 2017

Op 3 en 4 november vindt wederom de Woudschoten Chemie Conferentie voor docenten vo plaats, met dit jaar als thema "Focus [door | binnen | op] Chemie". Lees meer...

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

21 augustus 2017
Op 18 september zal Wouter van Joolingen spreken op een symposium in Singapore over samenwerking tussen Nederlandse en Singaporese instituten...
7 augustus 2017
Joeri Witteveen (wetenschaps¬filosoof) houdt zich met zijn VENI-project The nature of naming and the naming of nature de komende vier jaar ...
18 juli 2017
Onlangs is bij Manchester University Press het boek Leprosy and Colonialism: Suriname under Dutch Rule, 1750-1950 van Stephen Snelders verschenen.
17 juli 2017
Lectoraat Didactiek van het bèta- en technologieonderwijs bij Hogeschool Utrecht voor Elwin Savelsbergh.
15 juni 2017
Na ruim drie jaar van voorbereiding en twee testrondes heeft het PARRISE-project veel bereikt....
15 juni 2017
Op 11 mei zijn de eerste exemplaren van het handboek natuurkundedidactiek uitgereikt....
15 juni 2017
U-Talent is verheugd dat er twee nieuwe Ambitiescholen in haar netwerk zijn bijgekomen...

Pagina's

RSS

Agenda

Bijvoorbeeld: 09/25/2017
24
jul
24 juli 2017 - 24 juli 2018
Activiteiten Teaching & Learning Lab
30
okt
30 oktober 2017 09:30 - 16:00
Conference on Embodied Design
3 - 4
nov
3 november 2017 10:00 - 4 november 2017 17:00
"Focus door/binnen/op Chemie"
10
nov
10 november 2017 09:00 - 17:00
Op vrijdag 10 november organiseert het Teaching & Learning Lab een groots herfstfestival in het Koningsberger en Buys Ballot gebouw van de Universiteit ...
15 - 16
dec
15 december 2017 10:00 - 16 december 2017 17:00
“Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde”
25 - 26
jan
25 januari 2018 10:00 - 26 januari 2018 17:00
De jaarlijkse Panama-conferentie richt zich op alle aspecten van leren en onderwijzen van rekenen-wiskunde.
2 - 3
feb
2 februari 2018 09:00 - 3 februari 2018 17:00
De 24e Nationale Wiskunde Dagen zullen plaatsvinden op 2 en 3 februari 2018

Pagina's

RSS