Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

29 oktober: promotie Ivan Flis

Op 29 oktober verdedigt Ivan Flis om 12:45 uur in het Academiegebouw zijn proefschrift, getiteld 'Recent history and philosophy of scientific psychology (1950-2018)'.

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

16 oktober 2018
Dr. Zachary Walker was 3 oktober te gast op het Freudenthal Instituut en gaf drie workshops.
2 oktober 2018
90 jaar geleden ontdekte Alexander Fleming penicilline. Peter van den Hooff maakte hier een online tentoonstelling over.
2 oktober 2018
Eind augustus hebben collega’s van Freudenthal Instituut en Freudenthal Group (FSW) een Summerschool verzorgd voor 20 internationale Master- en PhD-studenten.
2 oktober 2018
De komende drie jaar gaan we aan de slag met twee nieuwe langlopende NRO-projecten.
TLL Herfstfestival
1 oktober 2018
Tijdens het Teaching & Learning Lab Herfstfestival kun je volop experimenteren met nieuwe onderwijsvormen.

Pagina's

RSS

Agenda

29
okt
29 oktober 2018 12:45 - 13:45
Promotie Ivan Flis
2 - 3
nov
2 november 2018 09:00 - 3 november 2018 14:00
Het thema van de 28e Chemie Conferentie 2018 is: “1743: 275 jaar voorlopers in de chemie“
16
nov
16 november 2018 09:00 - 17:00
De Wiskunde B-dag is een 1-daagse opdracht voor op school voor teams uit 5-HAVO en 5/6-VWO met wiskunde B in hun profiel
16
nov
16 november 2018 09:00 - 17:00
De Wiskunde A-lympiade is een competitie voor leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo, die wiskunde A in hun pakket hebben
30
nov
30 november 2018 12:00 - 18:00
Op vrijdag 30 November vindt het jaarlijkse Onderwijsfestival plaats waar docenten kennis kunnen maken met onderwijsinnovaties.

Pagina's

RSS