Waarom dierproeven?

Proefdiergebruik muizen
Muizen in kooiverrijking in laboratorium van de Universiteit Utrecht

Bij de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht wordt diergeneeskundig en medisch-biologisch onderzoek uitgevoerd. Naast experimenten met cel- en weefselkweektechnieken, computersimulaties en menselijke vrijwilligers, worden ook dierproeven uitgevoerd. Ook worden proefdieren ingezet voor onderwijs en training.

Proefdieren in onderzoek

Dierproeven zijn op dit moment nog een onmisbaar onderdeel voor veel biologisch, medisch en diergeneeskundig onderzoek. Ze helpen ons om kennis te ontwikkelen over hoe mensen en dieren functioneren, en om meer te weten te komen over hoe bepaalde ziektes ontstaan en hoe ze behandeld of genezen kunnen worden.

Dieren in onderwijs en training

Op beperkte schaal worden proefdieren ingezet voor het onderwijs aan studenten en de training van onder andere medisch specialisten. Voor een deel van het onderwijs zijn er alternatieven, zoals computersimulaties en namaakdieren (bijvoorbeeld ratten van kunststof). Voor enkele onderdelen van de opleidingen, zoals het aanleren van bepaalde operatietechnieken, bestaat echter nog geen goed alternatief.