Wat kunnen de verhoudingen van het verleden ons nu leren?

In geschiedkundigonderzoek bestaan er altijd onzekerheden: hoe ging men in het verleden om met begrippen als waarheid en macht? In welke context begrepen ze dit? Vanuit een mondiaal perspectief bekijken we kwesties als vrede en diplomatie, milieubeleid, dekolonisatie, oorlog, geweld, terrorisme, en de rol van technologie. We analyseren hoe deze begrippen in een internationale context en in verschillende tijdsperioden gedefinieerd, geinstitutionaliseerd, en bevochten werden.

We bestuderen bureaucraten, regeringsambtenaren en diplomaten, maar vooral ‘non-state actors’: missionarissen, rebellen, milities, bendes, bedrijven en handelaren, NGOs en activisten, consumentennetwerken, de slachtoffers en daders van (groeps)geweld, rechtsextremisten, en piraten.

Onderzoeksthema's