Kwaliteit en integriteit

Onderzoekers in lab bij Life Sciences
Onderzoek op het gebied van Life Sciences aan de Universiteit Utrecht

Zorgvuldigheid en integriteit vormen het fundament van wetenschap en zijn belangrijke voorwaarden om de primaire taken van de universiteit te realiseren.

Wij staan voor professioneel en kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk handelen en we streven naar naar ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek, waaronder een goed dierproefbeleid.

Kwaliteit

De kwaliteit van het onderzoek van de Universiteit Utrecht wordt getoetst aan de strengste internationale normen

Elke zes jaar vindt een beoordeling van alle onderzoeksinstituten van de Universiteit Utrecht plaats op basis van het Standard Evaluation Protocol for Public Research Organisations (SEP). Dit protocol is opgesteld door de KNAW, NWO en de Nederlandse universiteiten. 

Integriteit

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De algemene beginselen van professioneel wetenschappelijk handelen dienen daartoe te allen tijde te worden nageleefd. 

De Universiteit Utrecht handhaaft de gedragsregels in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Belangrijke waarden in deze gedragscode zijn eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Nevenwerkzaamheden

De Universiteit Utrecht hecht groot belang aan de transparantie van nevenwerkzaamheden en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop aangescherpt.

Dierproeven

De Universiteit Utrecht heeft een voortrekkersrol op het terrein van alternatieven voor dierexperimenten in Nederland. Steeds meer onderzoek kan worden uitgevoerd met minder of zonder proefdieren. Daarnaast onderschrijft de universiteit de Code Openheid Dierproeven. Hiermee komt ze tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan meer openheid over de inzet van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek.