Onze missie

De voornaamste missie van het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht (IMAU) is het uitvoeren van hoogwaardig fundamenteel klimaatonderzoek en het verzorgen van academisch onderwijs op dit vlak om zo bij te dragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan de mondiale klimaatcrisis. Een belangrijk onderdeel hiervan is het het opleiden van een nieuwe generatie klimaatwetenschappers met een natuurkundige achtergrond.

Lees meer over ons in het Engels

In de spotlights

Focus en impact

 • IMAU research

  Onderzoek

  Onderzoek op het IMAU richt zich op een verbeterd begrip van fundamentele processen in het klimaatsysteem, en is georganiseerd in vijf thema's.
  Lees verder in het Engels
 • IMAU bachelor

  Onderwijs

  IMAU stafleden en AIO’s geven en ontwerpen onderwijs aan de Universiteit Utrecht, met name in de bacheloropleiding Natuurkunde, het masterprogramma Climate Physics en de Graduate School of Natural Sciences.
  Lees verder in het Engels
 • Floating sensors predict plastic on Galapagos beaches

  Impact

  Het fundamentele onderzoek van IMAU genereert nationaal en internationaal impact door samenwerking met partners en belanghebbenden binnen en buiten de Universiteit Utrecht.
  Lees verder in het Engels
 • IMAU in het nieuws

  Spraakmakende resultaten en IMAU onderzoekers in de media.
  Lees verder in het Engels

Kerncijfers

Uitgelicht

 • Foto van Erik van Sebille

  Erik van Sebille

  ontvangt prestigieuze VICI beurs

  Van Sebille gaat in zijn Vici-project onderzoek doen naar de ophoping van oceaanplastic in Noordwest-Europese wateren.

 • Hans Oerlemans

  winnaar van restigieuze Balzanprijs

  Hoogleraar Hans Oerlemans is inmiddels drie jaar met emeritaat, maar zijn werk wordt nog altijd gelauwerd.

 • Henk Dijkstra

  Henk Dijkstra

  ontvangt ERC Advanced Grant

  Daarmee zal hij de komende vijf jaar onderzoek doen naar de kans dat de Warme Golfstroom afzwakt, en de mogelijke gevolgen daarvan.

 • Weather challenge

  De #weatherchallenge:

  de kunst van het zorgvuldig observeren

  Poolonderzoeker en NOS weerman Peter Kuipers Munneke lanceerde in 2020 de 'Weather Challenge', een publiek engagementproject, met als doel zoveel mogelijk verschillende weerfenomenen te verzamelen.