Vertalingen spelen een cruciale rol in de veranderingsprocessen die wij in de dynamische en meertalige wereld van nu voortdurend meemaken. Zowel het vertalen zelf als een goed begrip van wat vertalen inhoudt is een expertise waar onze samenleving niet zonder kan.

Utrecht is hét centrum van vertaalonderwijs en -onderzoek in Nederland. Wij bieden onderwijs op masterniveau op het gebied van Vertalen en Literair vertalen. Een lange stage in het programma Vertalen zorgt voor een sterke band met het werkveld. Voor vervolgonderwijs en verdere professionalisering in het literaire vertalen is sinds 2001 het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) actief, een samenwerkingsverband van de KU Leuven en de Universiteit Utrecht.

Nieuws

1 november 2017
Utrecht is door UNESCO benoemd tot ‘City of Literature’ en daarmee de eerste Nederlandse stad met deze prestigieuze titel.
27 juni 2017
Burgemeester Jan van Zanen heeft namens Utrecht de aanvraag voor Unesco City of Literature ingediend. De bekendmaking is eind 2017.
© iStockphoto.com/yuriz
25 april 2017
Oop 2 en 3 mei zullen dichters, wetenschappers en professionals uit het culturele veld zich samen buigen over de mogelijkheden van poëzieverspreiding.
RSS
professioneel vertalen | algemeen vertalen | literair vertalen | vertaalwetenschap | professionalisering van vertalers | talentbeurzen voor jonge vertalers | mentoraatsprogramma’s