Vertalingen spelen een cruciale rol in de veranderingsprocessen die wij in de dynamische en meertalige wereld van nu voortdurend meemaken. Zowel het vertalen zelf als een goed begrip van wat vertalen inhoudt is een expertise waar onze samenleving niet zonder kan.

Utrecht is hét centrum van vertaalonderwijs en -onderzoek in Nederland. Wij bieden onderwijs op masterniveau op het gebied van Vertalen en Literair vertalen. Een lange stage in het programma Vertalen zorgt voor een sterke band met het werkveld. Voor vervolgonderwijs en verdere professionalisering in het literaire vertalen is sinds 2001 het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV) actief, een samenwerkingsverband van de KU Leuven en de Universiteit Utrecht.

professioneel vertalen | algemeen vertalen | literair vertalen | vertaalwetenschap | professionalisering van vertalers | talentbeurzen voor jonge vertalers | mentoraatsprogramma’s