Afwegingskader samenwerkingen

Dat er sprake is van een klimaatcrisis en dat dit één van de grootste uitdagingen is waar we als samenleving voor staan, onderschrijft de Universiteit Utrecht. Inmiddels kunnen we op sommige plekken in de wereld zelfs spreken van een klimaatnoodtoestand. Onze wetenschappers luiden hierover al langere tijd de noodklok en leveren belangrijke bijdragen aan klimaatonderzoek. Ook in ons onderwijs en in onze bedrijfsvoering werken we hard aan bewustwording en verduurzaming.

Het College van Bestuur zoekt constant naar manieren om de positieve impact van de universiteit op het klimaat te vergroten. Omdat het cruciaal is dat ook de fossiele industrie verduurzaamt, was de lijn van de universiteit tot dusver dat onderzoekssamenwerking met de fossiele industrie geoorloofd was, mits het doel was om de energietransitie te bevorderen. Binnen en buiten de universiteit leeft de vraag of die samenwerking gewenst is, en onder welke omstandigheden.

Dialoog

Daarom is er de afgelopen maanden veel energie gestoken in gesprekken en Deep Democracy-sessies over dit thema, om zo tot een afwegingskader voor samenwerkingen met de fossiele industrie te komen. Dat vroeg om zorgvuldigheid en het beslechten van dilemma’s. Op deze pagina geven we een overzicht van de stappen die tot zover gezet zijn.

VOETNOOT - Wat verstaan we onder fossiele industrie

Het gebruik van producten die zijn vervaardigd uit fossiele bronnen is door onze hele maatschappij verweven. Van de kleding die we dragen tot de gebouwen waar we in werken, vaak zijn hier producten in verwerkt die hun oorsprong vinden in de fossiele industrie. Om te bepalen of een onderzoeksproject een samenwerking met de fossiele industrie betreft, is daarom de volgende afbakening gehanteerd: “Fossiele industrie zijn bedrijven die zich bezighouden met zogenaamde upstream activiteiten: de exploratie en winning van olie en gas.” Samenwerkingen met algemene chemie- en energiebedrijven zijn niet in dit overzicht meegenomen.