Onderzoek aan de UU

In de Shanghai ranking staat de Universiteit Utrecht in Nederland op nummer 1

De Universiteit Utrecht is een internationaal vooraanstaande researchuniversiteit die fundamenteel en toegepast onderzoek verricht binnen een breed scala aan wetenschapsgebieden: van infectieziekten tot mensenrechten en van klimaatonderzoek tot cultuurgeschiedenis.

Onderzoeksprofiel

De kracht van onderzoek aan de Universiteit Utrecht is de combinatie van verschillende disciplines en de integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. Met de gekozen onderzoeksthema’s Sustainability, Life Sciences, Institutions en Dynamics of Youth, draagt de universiteit bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverandering, infectieziekten, vergrijzing, sociale cohesie en veiligheid.

Kwaliteit en integriteit

Binnen de Universiteit Utrecht rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. De universiteit zet zich in voor wetenschappelijke integriteit, en streeft naar ethisch verantwoorde keuzes in het onderzoek, waaronder een goed dierproefbeleid.

Onderzoekster in lab bij de faculteit Bètawetenschappen
Onderzoekster in lab bij de faculteit Bètawetenschappen

Ruimte voor talent

Toponderzoek vraagt om excellente onderzoekers. Daarom ondersteunt de Universiteit Utrecht wetenschappers in hun ambities. Voor nieuwe hoogleraren en UHD’s is er een cursus gericht op academisch leiderschap. Getalenteerde onderzoekers bij de Universiteit Utrecht krijgen de ruimte om nieuwe onderzoekslijnen te ontwikkelen.

Ondersteuning bij onderzoek

De Universiteit Utrecht biedt allerlei ondersteuning aan voor haar onderzoekers, zoals ondersteuning op het gebied van funding, open science, research datamanagement, IT, evenementen en schrijfcursussen.

Iedere faculteit heeft een Research Support Office. Hier krijgen onderzoekers ondersteuning bij:

  • Project- & subsidieaanvragen
  • Contractonderhandelingen
  • Juridische en financiële zaken
  • Projectmanagement
  • Consortiumvorming
  • Valorisatie van onderzoek.