Hoe kan onderzoek naar de middeleeuwse cultuur een ander perspectief bieden op de problemen van vandaag?

Veel maatschappelijke discussies richten de blik niet verder terug dan hooguit enkele generaties. Dit leidt tot een beperkt blikveld, een ‘provincialisme van de tijd’. Aandacht voor de middeleeuwse cultuur in al zijn facetten geeft een ander perspectief op de problemen van vandaag: het perspectief van de lange termijn, dat uitnodigt tot een vergelijkende benadering.

Het Utrechtse onderzoek en onderwijs op het gebied van de Middeleeuwen is gebundeld in het Utrecht University Centre for Medieval Studies (UUCMS). De Utrechtse mediëvisten delen hun kennis bovendien op allerlei manieren buiten de academische wereld.

Expertises: teksten | visuele cultuur | muziek | filosofie | religie | Latijn | volkstalen | handschriften | vroege drukken | langetermijnperspectief |
verbinding met het heden